Kompostéry, RE-USE centra, vratné nádobí

Připravuje se

Dotace 70-85 % na kompostéry, re-use centra, prevenci vzniku odpadů i výstavbu sběrných dvorů. Výzva č. 59.

Číst více
Dotace: Kompostéry, RE-USE centra, vratné nádobí

Co lze financovat?

  • Kompostéry pro předcházení vzniku komunálních odpadů
  • RE-USE centra pro opětovné použití výrobků (včetně aktivit pro opravy a prodlužování životnosti výrobků, podpora prevence vzniku odpadu)
  • Podpora prevence vzniku odpadů z jednorázového nádobí nebo jednorázových obalů
  • Výstavba a modernizace sběrných dvorů, doplnění a zefektivnění systému odděleného sběru/svozu zejména komunálních odpadů včetně podpory door-to-door systémů a zavádění systémů PAYT ("Pay-as-You-Throw")

Kolik můžete získat?

  • 1.5.1 - míra podpory je 70 % + 15 % (kompostéry obsahující recyklát)
  • 1.5.2 - míra podpory je 85 %
  • 1.5.4 - míra podpory je 85 %
  • 1.5.5 - míra podpory je 85 % (max. 50 % v případě pořízení svozového prostředku)

Kdo může žádat o dotaci?

  • Projekty na předcházení vzniku odpadů, projekty sběrných dvorů a projekty pro separaci, oddělený sběr a svoz odpadů (vyjma gastroodpadu a jedlých olejů a tuků): obce, městské části hl. města Prahy, dobrovolné svazky obcí, obchodní společnosti a družstva 100% vlastněné veřejnoprávními subjekty a příspěvkové organizace zřízené ÚSC
  • Projekty zavedení a rozšíření systémů pro oddělený sběr a svoz gastroodpadů a jedlých olejů a tuků z gastroprovozoven: všechny subjekty dle PrŽaP

Kde je možné projekt realizovat?

Celé Česko

 

Příjem žádostí

Do 28. 6. 2024

Na co lze čerpat

Kompostéry, vratné nádobí, sběrné dvory...

Kolik může projekt získat

70-85 %

Kdo může čerpat

Obce, MČ, svazky obcí...
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás!
Kontakt

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?