Služby infrastruktury

Uzavřeno

Dotace až 75 % pro podnikatele, výzkumné organizace i obce na poskytování služeb inovačním malým a středním podnikům a na rozšíření prostor a modernizaci otevřené výzkumné a inovační infrastruktury.

Číst více
Dotace - Služby infrastruktury

Co lze financovat?

A - Poskytování služeb inovačním malým a středním podnikům

 • Stimulace činností v oblasti VaI, navazování a rozvíjení výzkumné spolupráce
 • Podpora transferu vědeckých a technologických poznatků
 • Komercializace výsledků výzkumu
 • Ochrana a využití práv duševního vlastnictví
 • Zavádění a demonstrace nových technologií a inovativních řešení
 • Technické a technologické služby
 • Strategické řízení a management inovací
 • Validace nových podnikatelských modelů
 • Přístup k mentorům, investorům a rizikovému kapitálu

B - Rozšíření prostor a modernizace otevřené výzkumné a inovační infrastruktury (VaI) včetně pořízení nového vybavení nebo budování nové otevřené VaI infrastruktury

Mezi způsobilé výdaje se řadí:

Pro aktivitu A

 • Osobní náklady spojené s poskytováním specializovaných služeb konečným příjemcům
 • Nákup externích specializovaných služeb
 • Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
 • Marketing a propagace (de minimis)
 • Režijní náklady (15 % z osobních nákladů)

Pro aktivitu B

 • Výzkumná zařízení, technologie a další vybavení, budovy, pozemky, novostavby či technické zhodnocení budov apod.
 • Patenty, licence a know-how, software apod.
 • Projektová dokumentace (de minimis)

Kolik můžete získat?

 • Míra podpory pro aktivitu A - 75 %
 • Míra podpory pro aktivitu B - 25-50 %
 • Minimální výše dotace pro aktivitu A je 10 mil. Kč a maximální výše dotace 30 mil. Kč
 • Minimální výše dotace pro aktivitu B je 5 mil. Kč a maximální výše dotace 150 mil. Kč

Kdo může žádat o dotaci?

 • Malý nebo střední podnik (MSP)
 • Velký podnik
 • Výzkumná organizace
 • Obce

Kde je možné projekt realizovat?

Česko mimo hl. m. Prahu

Příjem žádostí

Do 18. 1. 2024

Na co lze čerpat

Poskytování služeb inovačním malým a středním podnikům, rozšíření prostor a modernizace otevřené VaI infrastruktury

Kolik může projekt získat

25-75 %, podle realizované aktivity

Kdo může čerpat

MSP, velký podnik, výzkumná organizace, obec
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás!
Kontakt

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?