Založení agrolesnického systému

Uzavřeno

Dotace na založení agrolesnického systému a péči o něj. 

Číst více
Dotace - Založení agrolesnického systému

Co lze financovat?

Podpora je zacílena na založení agrolesnického systému (ALS) a na péči o ALS po dobu 5 let počínaje rokem následujícím po roce založení ALS. Podporovány jsou silvoorebné a silvopastevní systémy.

Relevantní pro všechny žadatele, kteří do 30. 9. 2023 podali Ohlášení zájmu o poskytnutí dotace na opatření agrolesnictví do 30. září 2023.

Kolik můžete získat?

  • Na založení agrolesnického systému je dotace ve výši 104 977,- Kč/ha zemědělské půdy. V případě zápočtu dřeviny vysazené na díl půdního bloku (DPB) před založením agrolesnického systému (nejvýše do 15 ks na hektar) je dotace snížena o 1 061,- Kč za každého započítaného jedince
  • Na péči o založený agrolesnický systém je poskytována dotace ve výši 18 183,- Kč/ha/rok
  • Dotace se poskytuje na výměru způsobilé plochy DPB vedené v LPIS

Kdo může žádat o dotaci?

  • Vlastník, spolek vlastníků, spoluvlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel pozemku určeného k zalesnění
  • Spolek nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů pozemků určených k zalesnění
  • Svěřenecký fond

Kde je možné projekt realizovat?

Česko, mimo hl. m. Prahu

Příjem žádostí

Do 30. 11. 2023

Na co lze čerpat

Dotace na založení agrolesnického systému a péči o něj

Kolik může projekt získat

Upřesněno v popisu výzvy

Kdo může čerpat

Vlastník, spolek vlastníků, nájemce...
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?