Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin

Uzavřeno

Dotace na hromadnou ochranu melioračních a zpevňujících dřevin (oplocenek).

Číst více
Dotace - Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin

Co lze financovat?

Podpora je zaměřena na hromadné ochrany melioračních a zpevňujících dřevin (oplocenek). Opatření přispěje k zajištění plnění mimoprodukčních a celospolečenských funkcí lesa a vyšší stabilitě lesních porostů prostřednictvím ochrany výsadeb melioračních a zpevňujících dřevin.

Způsobilé výdaje:

 • Úhrada nákladů na pořízení a instalaci hromadné mechanické ochrany (oplocenek) melioračních a zpevňujících dřevin, které byly vysazené v souladu s projektem obnovy. Meliorační a zpevňující dřeviny jsou určeny podle vyhlášky č. 298/2018, Sb. o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů
  a o vymezení hospodářských souborů. Minimální výška oplocenek musí být 1,6 metru.
 • Součástí projektu mohou být zařízení umožňující vstup do oplocenky. Při realizaci projektu v oblastech s ochranou tetřevovitých je v případě realizace drátěné oplocenky způsobilým výdajem i jejich zvýraznění (např. barevnými pásky).

Pozn.: Pokud se drátěná oplocenka nachází v oblasti, resp. v katastrálním území, s ochranou tetřevovitých (oblasti stanovené výzvou) jakoukoliv částí, musí být barevně zvýrazněna po celém obvodu.

Kolik můžete získat?

 • Míra podpory je 100 %
 • Maximální výše dotace 1 mil. Kč (na projekt)
 • Minimální výše dotace je 20 tis. Kč (na projekt)
 • Maximální výše dotace na žadatele je 6 mil. Kč

Kdo může žádat o dotaci?

 • Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel lesních pozemků
 • Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů lesních pozemků

Kde je možné projekt realizovat?

Česko, mimo hl. m. Prahu

Příjem žádostí

Do 12. 12. 2023

Na co lze čerpat

Ochrana melioračních a zpevňujících dřevin (oplocenek)

Kolik může projekt získat

100 %, max. 1 mil. Kč

Kdo může čerpat

Vlastník, nájemce, pachtýř...
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás!
Kontakt

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?