Investice do obnovy kalamitních ploch

Uzavřeno

Dotace na odstraňování kalamitami poškozených lesních porostů. Financujte přípravu ploch po kalamitních těžbách před zalesněním, umělou obnovu sadbou a síjí na plochách po kalamitách či ochranu porostů.

Číst více
Dotace - Investice do obnovy kalamitních ploch

Co lze financovat?

  • Obnova, péče a výchova lesních porostů v souvislosti s následky kalamitních situací, kdy vznikly rozsáhlé plochy, na kterých je nutné zajistit obnovu lesních porostů

Podpora je zaměřena na obnovu lesních porostů po abiotických kalamitách, způsobených klimatickými a dalšími vlivy (např. bořivý vítr, mokrý sníh, námraza, požár, sucho), a vybranými škodlivými biotickými činiteli.

Podpora je poskytována na odstraňování kalamitami poškozených lesních porostů ve stáří do 40 let určených k rekonstrukci, přípravu ploch po kalamitních těžbách před zalesněním (např. odstranění vývratových koláčů, naorávání, zraňování, terénní úpravy, chemická příprava půdy), umělou obnovu sadbou a síjí na plochách po kalamitních těžbách a ochranu založených lesních porostů.

Kolik můžete získat?

  • Míra podpory je 100 %
  • Maximální výše podpory je 40 mil. Kč (na projekt)
  • Minimální výše podpory je 75 tis. Kč (na projekt)
  • Maximánlví výše dotace na žadatele je 300 mil. Kč

Kdo může žádat o dotaci?

  • Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel lesních pozemků
  • Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů lesních pozemků

Kde je možné projekt realizovat?

Česko, mimo hl. m. Prahu

Příjem žádostí

Do 12. 12. 2023

Na co lze čerpat

Obnova lesních porostů

Kolik může projekt získat

100 %, max. 40 mil. Kč

Kdo může čerpat

Vlastník, nájemce, pachtýř...
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?