Čistírny odpadních vod a kanalizace

Uzavřeno

Dotace nejen pro obce, městské části a svazky obcí až 200 mil. Kč na výstavbu a intenzifikaci čistíren odpadních vod, výstavbu kanalizace, či výstabu akumulačních a retenčních nádrží. Výzva č. 42.

Číst více
Dotace: Čistírny odpadních vod a kanalizace

Co lze financovat? 

 • Výstavba čistíren odpadních vod
 • Dobudování a výstavba kanalizací
 • Intenzifikace čistíren odpadních vod
 • Opatření omezující vypouštění odpadních vod z odlehčení na kanalizaci (akumulační nádrže, retenční nádrže, chemické předčištění apod.)

Kolik můžete získat?

 • Míra podpory je 30-70 % podle zvolené aktivity (opatření)
 • Maximální výše dotace je 25-200 mil. Kč podle zvolené aktivity (opatření)
 • V případě kombinace aktivit je maximální výše podpory na jeden projekt 200 mil. Kč

Kdo může žádat o dotaci?

 • Obce
 • Městské části hlavního města Prahy
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % veřejným subjektem
 • Zájmová sdružení právnických osob vlastněná z více než 50 % veřejným subjektem

Kde je možné projekt realizovat?

Celé Česko

Příjem žádostí

Do 30. 9. 2023

Kolik může projekt získat

30-70 %, 25-200 mil. Kč

Kdo může čerpat

Obce, MČ, svazky obcí

Na co lze čerpat

Výstvba ČOV, kanalizace, akumulačních nádrží, intenzifiakce ČOV
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás!
Kontakt

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?