THÉTA 2

Uzavřeno

Dotace až 90 % pro firmy a výzkumné organizace na výzkum, vývoj a inovace v oblasti energetiky. Financujte výzkum ve veřejném zájmu či přípravu technologií a technologických řešení.

Číst více
THÉTA 2

Co lze financovat?

Výzkum, vývoj a inovace v oblasti energetiky. Podpořeny budou projekty zaměřující se na zkvalitnění řízení v odvětví energetiky ze strany veřejné správy, nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi a také dlouhodobé technologické perspektivy.

Podprogram 1 - Výzkum ve veřejném zájmu

 • Zaměřuje se zejména na trend dekarbonizace, decentralizace, digitalizace a demokratizace z pohledu veřejného zájmu
 • Akcentovány jsou i mezioborové technické oblasti

Podprogram 2 - Energetické technologie pro konkurenceschopnost

 • Zaměřuje se na přípravu technologií a řešení s rychlým uplatněním v praxi
 • Podpořené technologie a řešení by měly přispívat k plnění klimaticko-energetických a environmentálních cílů ČR

Podprogram 3 - Technologie k zajištění dlouhodobé udržitelnsoti energetiky

 • Zaměřuje se na projekty připravující technologie a řešení, které se v době návrhu projektu nacházejí v nižším stupni technologické připravenosti a neočekává se u nich rychlá uplatnitelnost výsledků v praxi

Mezi způsobilé kategorie nákladů spadá:

 • Osobní náklady - včetně stipendií
 • Náklady na subdodávky
 • Ostatní přímé náklady
 • Nepřímé náklady

Kolik můžete získat?

 • PP1 - maximální intenzita podpory na projekt je 90 %
 • PP2 - maximální intenzita podpory na projekt je 60 %
 • PP3 - maximální intenzita podpory na projekt je 85 %

Kdo může žádat o dotaci?

 • Podniky
 • Výzkumné organiazce 

Kde je možné projekt realizovat?

Česko

Příjem žádostí

Do 27. 10. 2023

Na co lze čerpat

Výzkum, vývoj, inovace, příprava technologií

Kolik může projekt získat

Až 90 %

Kdo může čerpat

Podniky, výzkumné organizace
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás!
Kontakt

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?