Prostředí pro život

Uzavřeno

Dotační příležitost pro výzkumné organizace i podniky v oblasti výzkumu a inovací. Financujte operativní výzkum, tvorbu ekoinovací a enviromnentálních technologií. Získejte podporu až 85 %.

Číst více
Prostředí pro život

Co lze financovat?

Podprogram 1 - Operativní výzkum ve veřejném zájmu

 • Podprogram se zaměřuje na odbornou podporu výkonu veřejné správy v oblasti životního prostředí
 • Podpora směřuje k projektům, které vedou ke zjednodušení, zkvalitnění a zefektivnění veřejné správy a zkvalitnění řízení a regulací v oblasti životního prostředí
 • Podpořené projekty by měly přinést výsledky, které bude využívat veřejná správa při tvorbě či plnění strategických a koncepčních dokumentů

Podprogram 2 - Ekoinovace, technologie a postupy pro ochranu životního prostředí

 • Podprogram se zaměřuje na podporu ekoinovací a technologií a techniky v technické ochraně životního prostředí, přenos technologií, zkušeností a znalostí z výzkumných organizací do podniků
 • Cílem podprogramu je také minimalizovat rizika plynoucí z nedostatečné kvality životního prostředí pro zdraví lidí, jejich prostředí a přírodu

Mezi způsobilé kategorie nákladů spadá:

 • osobní náklady - včetně stipendií
 • náklady na subdodávky
 • ostatní přímé náklady
 • nepřímé náklady

Kolik můžete získat?

 • PP1 - maximální intenzita podpory na projekt je 85 %, max. 15. mil. Kč
 • PP2 - maximální intenzita podpory na projekt je 80 %, max. 15 mil. Kč

Kdo může žádat o dotaci?

 • Výzkumné organizace
 • Podniky - právnické osoby či podnikající fyzické osoby vykonávající podnikatelskou činnost
 • Organizační složky státu
 • Odštěpné závody 

Kde je možné projekt realizovat?

Česko

Příjem žádostí

Do 13. 9. 2023

Na co lze čerpat

Operativní výzkum, ekoinovace...

Kolik může projekt získat

80-85 %, 15 mil. Kč

Kdo může čerpat

Výzkumné organizace, podniky, organizační složky státu
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?