Čistírny odpadních vod a kanalizace

Uzavřeno

Dotace 70 % nejen pro obce a městské části na výstavbu centrálních čistíren odpadních vod, výstavbu či dostavbu kanalizace, ale i retenčních nádrží. Výzva č. 42.

Číst více
Dotace - Čistírny odpadních vod a kanalizace

Co lze financovat? 

  • Výstavba čistíren odpadních vod; dobudování a výstavba kanalizací
  • Intenzifikace čistíren odpadních vod za účelem zvýšeného odstraňování specifického znečištění
  • Opatření omezující vypouštění odpadních vod z odlehčení na kanalizaci (akumulační nádrže, retenční nádrže, chemické předčištění apod.)

Kolik můžete získat?

  • Míra podpory je 70 %

Kdo může žádat o dotaci?

  • Obce
  • Dobrovolné svazky obcí
  • Městské části hl. města Prahy
  • Obchodní společnosti (vlastněné z více než 50 % veřejným subjektem)
  • Zájmová sdružení právnických osob (vlastněná z více než 50 % veřejným subjektem)

Kde je možné projekt realizovat?

Celé Česko

Příjem žádostí

Do 30. 9. 2023

Kolik může projekt získat

70 %

Kdo může čerpat

Obce, MČ hl. m. Prahy...

Na co lze čerpat

Výstavba ČOV, retenčních nádrží...
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?