Spolupráce škol a firem

Uzavřeno

Dotace 60-70 % pro malé a střední podniky na zavedení praktického vyučování ve firmě. Podporu lze využít nejen na nákup strojů, nábytku, HW/SW a lektory.

Číst více
Dotace OP TAK: Spolupráce škol a firem

Co lze financovat?

  • Zavedení praktického vyučování ve firmě
  • Konkrétně: zařízení, stroje, nezbytné sítě, drobné stavební úpravy, nábytek, hardware a software, smluvní plnění instruktorů a lektorů, služby koordinátorů vzdělávání, provozní a osobní náklady instruktorů a lektorů
  • Praktické vyučování = odborný výcvik, cvičení, učební praxe a odborná nebo umělecká praxe a sportovní příprava

Kolik můžete získat?

  • Malé firmy mohou získat dotaci 70 % střední firmy 60 %
  • Výše dotace je stanovena v rozsahu 0,5-10 mil. Kč

Kdo může žádat o dotaci?

  • Malý nebo střední podnik (MSP)
  • O dotaci mohu žádat MSP, které v tuto chvíli praktické vyučování pro střední, vyšší odborné nebo vysoké školy nerealizují a nemají podepsanou smlouvu o spolupráci, případně chtějí rozšířit nabídku praktického vyučování o jiné obory.

Kde je možné projekt realizovat?

Česko mimo hl. m. Prahu

Příjem žádostí

Do 29. 2. 2024

Na co lze čerpat

Stroje, nábytek, HW, SW, lektoři atp.

Kolik může projekt získat

60-70 %, max. 10 mil. Kč

Kdo může čerpat

MSP
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?