Inovace při zpracování zemědělských produktů

Uzavřeno

Dotace 60 % na inovace při zpracování zemědělských produktů. Finance lze použít na provozní výdaje spojené se spoluprací na vývoji a aplikaci nových produktů, postupů a technologií, ale i nezbytně nutné investiční výdaje.

Číst více
Dotace - Inovace při zpracování zemědělských produktů

Co lze financovat?

Podpořeny budou projekty, které zavádějí nové nebo významně zlepšené produkty, postupy, nebo technologie.

  • Provozní výdaje spolupráce na vývoji a aplikaci nových produktů, postupů a technologií ve zpracování zemědělských produktů, resp. výrobě potravin a krmiv.
  • Nezbytně nutné investiční výdaje související s podstatou spolupráce - přímé investice související s výrobou inovativních produktů a se zavedením do praxe inovativních postupů a technologií, které jsou výsledkem spolupráce s výzkumnou institucí či vlastního výzkumu/vývoje žadatele/příjemce dotace včetně stavebních investic a nezbytně nutných bouracích prací pro realizaci projektu.
  • Náklady spojené s přípravou a realizací projektu. V rámci výběru projektů budou preferovány zejména projekty s vysokou mírou inovativnosti, nebo projekty, které budou zaměřeny na vybrané produkty. Dále budou preferovány projekty malých a středních podniků.

Kolik můžete získat? 

  • Míra podpory je 60 %
  • Maximální výše dotace je 30 mil. Kč
  • Minimální výše dotace je 250 tis. Kč

Kdo může žádat o dotaci?

Uskupení minimálně dvou subjektů, kdy

  • minimálně jeden subjekt splňuje definici výrobce potravin, nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, nebo výrobce krmiv,
  • a minimálně jeden subjekt z uskupení je výzkumnou institucí. Uskupení žádá o podporu prostřednictvím výrobce potravin, nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, nebo výrobce krmiv.

Kde je možné projekt realizovat?

Česko, mimo hl. m. Prahu

příjem žádostí

Do 12. 9. 2023

kolik může projekt získat

60 % , max. 30 mil. Kč

kdo může čerpat

Zemědělský podnik
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?