Mateřské školy

Uzavřeno

Dotace 90-95 % na zvyšování kapacit a kvality MŠ v méně rozvinutých regionech.

Číst více
Dotace IROP - Mateřské školy

Co lze financovat?

Mateřské školy

 • Zajištění dostatečných kapacit v MŠ na území správního obvodu obce s rozšířenou působností, kde byla na základě analýzy obsazenosti MŠ 7 a demografického vývoje identifikována nedostatečná kapacita MŠ pro umístění dětí do 3 let a starších dětí (může se jednat o navýšení kapacity stávající MŠ anebo vznik nové MŠ)
 • Zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, včetně vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami s ohledem na zajištění hygienických požadavků u MŠ, kde jsou nedostatky identifikovány krajskou hygienickou stanicí (např. formou změny vnitřního uspořádání výukových prostor, aby mohlo dojít k postupnému snižování počtu dětí ve třídě, a tím ke zvyšování kvality předškolního vzdělávání, zajištění kapacit s ohledem na hygienické požadavky, modernizace hygienického zázemí, zajištění bezbariérovosti)
 • Zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov

Způsobilé výdaje se dělí na:

 • Přímé výdaje - stavba, nákup vybavení pro potřeby provozu MŠ, nákup pozemku, nákup stavby, daň z přidané hodnoty
 • Nepřímé - paušální náklady - dokumentace žádosti o podporu, projektová dokumentace a dokumentace pro realizaci projektu, administrativní kapacity a řízení projektu, poplatky, režijní, provozní a jiné náklady, publicita projektu, další náklady související s projektem

Kolik můžete získat?

 • Míra podpory je 90-100 % podle typu žadatele.
 • Minimální výše dotace je 1 mil. Kč
 • Maximální výše dotace je 99 mil. Kč  

Kdo může žádat o dotaci?

Výzva se zaměřuje na méně rozvinuté regiony.

 • školské právnické osoby
 • obce
 • dobrovolné svazky obcí
 • kraje
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji
 • NNO, které minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě působí v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb
 • církve
 • církevní organizace
 • OSS
 • PO OSS
 • ostatní právnické osoby, vykonávající činnost škol a školských zařízení, zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení (např. akciové společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti)

Kde lze projekt realizovat?

 • Méně rozvinuté regiony - obec na území Karlovarského, Ústeckého, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého, Moravskoslezského, Zlínského kraje v souladu se 

Příjem žádostí

do 15. 6. 2023

Na co lze čerpat

Stavba, nákup pozemku, nákup vybavení...

Kolik může projekt získat

90-100 %, max. 99 mil. Kč

Kdo může čerpat

Školské právnické osoby, obce, kraje...
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?