Poradenství

Uzavřeno

Dotace 50 % pro malé a střední podniky na nákup poradenských služeb vedoucích k získání nových certifikátu potřebných pro podnikání a průmysl či zacílených na zpracování hodnocení vodního hospodářství průmyslových podniků.

Číst více
Dotace OP TAK Poradenství

Co lze financovat?

  • Nákup poradenských služeb pro MSP, které budou zacílené na získání nových certifikátů potřebných pro podnikání a průmysl (certifikace výrobků, procesů, systémů řízení atd.).
  • Nákup poradenských služeb pro MSP zacílených na zpracování hodnocení vodního hospodářství průmyslových podniků, které povede k dosažení úspory vody v rámci podnikatelské činnosti. Výstupem projektu bude buď získání značky Odpovědného hospodaření s vodou.

Kolik můžete získat?

  • Max. míra podpory je stanovena na 50 % bez ohledu na velikosti podniku
  • Výše dotace na jeden projekt může být 50 tis. Kč-1 mil. Kč

Kdo může žádat o dotaci?

  • Malý nebo střední podnik

Kde je možné projekt realizovat?

Česko, mimo hl. m. Prahu

Příjem žádostí

Do 4. 9. 2023

Na co lze čerpat

Nákup poradenských služeb

Kolik může projekt získat

50 %

Kdo může čerpat

Malé a střední podniky
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?