ENERG ETS - Modernizace zdrojů a technologií (velké projekty)

Uzavřeno

Dotace na modernizaci zdrojů energie a změny konfigurací výrobních nebo zpracovatelských zařízení.

Číst více
Modernizační fond ENERG ETS dotace

Co lze financovat?

  • Modernizaci (rekonstrukci nebo náhradě) zdroje energie, včetně souvisejících rozvodů energie, vedoucí ke zvýšení jeho účinnosti a tím ke snížení spotřeby primární energie z neobnovitelných zdrojů, či snížení emisí CO2.
  • Změnám konfigurace výrobních nebo zpracovatelských zařízení, jejichž cílem je snížení spotřeby primární energie z neobnovitelných zdrojů a snížení emisí CO2 ve výrobním nebo zpracovatelském procesu.

Podporu lze získat například na:

Vodíkové aplikace

  • pořízení elektrolyzéru nebo jiných technologií výroby tzv. zeleného vodíku
  • technologie pro zpracování, transport a využití vodíku v energetice, dopravě nebo průmyslové výrobě (např. akumulace energie, palivové články, spalování vodíku nebo syntetických vodíkových paliv, náhrada procesních emisí využitím vodíku, technologie konverze vodíku pro snazší manipulaci apod.)
  • podpora na výrobu obnovitelného vodíku, kam patří i elektrolyzéry připojené do sítě, které uzavřely dohody o nákupu obnovitelné energie s hospodářskými subjekty produkujícími obnovitelnou elektrickou energii

Zavedení prvků efektivního řízení nakládání s energií

  • instalace systémů měření a regulace
  • zavádění nástrojů k optimalizaci provozu na základě monitoringu hodnocení spotřeby energie
  • implementace energetického managementu

Snížení energetické náročnosti budov

Instalace fotovoltaických elektráren

  • včetně související akumulace vyrobené energie a ostatních nepalivových obnovitelných zdrojů energie

Kolik můžete získat? 

  • Výše podpory je minimálně 15 mil. EUR

Kde je možné projekt realizovat?

Celé Česko

příjem žádostí

do 30. 6. 2023

na co lze čerpat

Vodíkové aplikace, snížení energetické náročnosti budov, instalace fotovoltaických elektráren

kolik může projekt získat

min. 15 mil. EUR

kdo může čerpat

Subjekty provozující zařízení v EU ETS na území Česka
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?