HEAT - Modernizace tepláren (SZTE)

Uzavřeno

Dotace až 80 % na rekonstrukci nebo náhradu zdroje tepla v soustavách zásobování tepelnou energií.

Číst více
Modernizační fond - HEAT dotace

Co lze financovat?

PRIORITNÍ PROJEKTY

Rekonstrukce nebo náhrada zdroje tepla v soustavách zásobování tepelnou energií se změnou palivové základny nebo typu energie na:

 • Obnovitelné zdroje energie v kombinaci s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla (KVET)
 • Zemní plyn a jiné přírodní a syntetické plyny, vždy v kombinaci s vysokoúčinnou KVET
 • Energetické využití odpadů (komunální odpad, průmyslový odpad, tuhé alternativní palivo z komunálního odpadu a z odpadů kategorie ostatní, čistírenské kaly) v kombinaci s vysokoúčinnou KVET
 • Elektrickou energii z obnovitelných zdrojů energie
 • Energii odpadního tepla v kombinaci s vysokoúčinnou KVET

NEPRIORITNÍ PROJEKTY

Rekonstrukce nebo náhrada zdroje tepla v soustavách zásobování tepelnou energií se změnou palivové základny nebo typu energie na:

 • Obnovitelné zdroje energie bez vysokoúčinné KVET
 • Zemní plyn a jiné přírodní a syntetické plyny, bez vysokoúčinné KVET
 • Elektrickou energii bez vyžití obnovitelných zdrojů energie
 • Energii odpadního tepla bez vysokoúčinné KVET
 • Průmyslová tepelná čerpadla

 

Systémy jsou podporovány i v kombinaci.

Kdo může žádat o dotaci?

 • Vlastníci řešeného zdroje tepelné energie na SZTE, kteří disponují licencí na výrobu tepelné energie a/nebo elektrické energie a licencí na rozvod tepelné energie.
 • Vlastníci SZTE, kteří licencí nedisponují, ale infrastruktura je provozována subjektem s výše uvedenou licencí.
 • Vlastníci nového zdroje tepelné energie, pokud bude tepelný výkon z tohoto zdroje vyveden do stávající SZTE se souhlasem vlastníka stávající SZTE, za předpokladu, že budovaný nový zdroj nahradí alespoň část zdroje stávajícího. I v tomto případě platí, že infrastruktura bude provozována subjektem s výše uvedenou licencí.

Kolik můžete získat?

 • Míra podpory je 30-80 % (podle typu projektu a jeho technologii nebo regionu realizace)

Kde je možné projekt realizovat?

Celé Česko

příjem žádostí

Do 30. 6. 2023

na co lze čerpat

Rekonstrukce nebo náhrada zdroje tepla v soustavách zásobování tepelnou energií

kolik může projekt získat

až 80 %

kdo může čerpat

Vlastníci SZTE, vlastníci řešeného zdroje tepelné energie na SZTE
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás!
Kontakt

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?