HEAT - Modernizace tepláren (SZTE)

Otevřený

Dotace až 80 % na rekonstrukci nebo náhradu zdroje tepla v soustavách zásobování tepelnou energií.

Číst více
Modernizační fond - HEAT dotace

Co lze financovat?

PRIORITNÍ PROJEKTY

Rekonstrukce nebo náhrada zdroje tepla v soustavách zásobování tepelnou energií se změnou palivové základny nebo typu energie na:

 • Obnovitelné zdroje energie v kombinaci s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla (KVET)
 • Zemní plyn a jiné přírodní a syntetické plyny, vždy v kombinaci s vysokoúčinnou KVET
 • Energetické využití odpadů (komunální odpad, průmyslový odpad, tuhé alternativní palivo z komunálního odpadu a z odpadů kategorie ostatní, čistírenské kaly) v kombinaci s vysokoúčinnou KVET
 • Elektrickou energii z obnovitelných zdrojů energie
 • Energii odpadního tepla v kombinaci s vysokoúčinnou KVET

NEPRIORITNÍ PROJEKTY

Rekonstrukce nebo náhrada zdroje tepla v soustavách zásobování tepelnou energií se změnou palivové základny nebo typu energie na:

 • Obnovitelné zdroje energie bez vysokoúčinné KVET
 • Zemní plyn a jiné přírodní a syntetické plyny, bez vysokoúčinné KVET
 • Elektrickou energii bez vyžití obnovitelných zdrojů energie
 • Energii odpadního tepla bez vysokoúčinné KVET
 • Průmyslová tepelná čerpadla

 

Systémy jsou podporovány i v kombinaci.

Kdo může žádat o dotaci?

 • Vlastníci řešeného zdroje tepelné energie na SZTE, kteří disponují licencí na výrobu tepelné energie a/nebo elektrické energie a licencí na rozvod tepelné energie.
 • Vlastníci SZTE, kteří licencí nedisponují, ale infrastruktura je provozována subjektem s výše uvedenou licencí.
 • Vlastníci nového zdroje tepelné energie, pokud bude tepelný výkon z tohoto zdroje vyveden do stávající SZTE se souhlasem vlastníka stávající SZTE, za předpokladu, že budovaný nový zdroj nahradí alespoň část zdroje stávajícího. I v tomto případě platí, že infrastruktura bude provozována subjektem s výše uvedenou licencí.

Kolik můžete získat?

 • Míra podpory je 30-80 % (podle typu projektu a jeho technologii nebo regionu realizace)

Kde je možné projekt realizovat?

Celé Česko

příjem žádostí

Do 30. 6. 2023

na co lze čerpat

Rekonstrukce nebo náhrada zdroje tepla v soustavách zásobování tepelnou energií

kolik může projekt získat

až 80 %

kdo může čerpat

Vlastníci SZTE, vlastníci řešeného zdroje tepelné energie na SZTE
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás!
Kontakt

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.