Obnova svahových nestabilit

Uzavřeno

Dotace až 80 % na obnovu stability svahů, stabilizace a sanace extrémních svahových nestabilit vzniklých v důsledku přírodních jevů. Výzva č. 23.

Číst více
Dotace: Obnova svahových nestabilit

Co lze financovat? 

 • Stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost
 • Stabilizování a sanace skalních řícení ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost

Kolik můžete získat?

 • Míra podpory je až 80 %

Kdo může žádat o dotaci?

 • obce
 • městské části hl. města Prahy
 • dobrovolné svazky obcí
 • rezortní organizace MŽP
 • nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby
 • fyzické osoby podnikající
 • fyzické osoby nepodnikající

Kde je možné projekt realizovat?

Území Česka

příjem žádostí

Do 31. 5. 2023

kolik může projekt získat

Až 80 %

kdo může čerpat

Obce, svazky obcí, mč hl. m. Prahy, fyzické osoby,...

na co lze čerpat

Stabilizování a sanace svahových nestabilit a skalních řícení
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?