Střední školy

Otevřený

Dotační výzvy nabízí možnost financovat stavby, přístavby a modernizaci budov, nákup vybavení pro odborně zaměřené učebny, vnitřní konektivitu a další projekty z oblasti školství. Maximální výše dotace je 99 milionů korun. 

Číst více
IROP dotace Střední školy

42., 43., 44. výzva

Co lze financovat?

Hlavní část projektu:

 • Stavby, přístavby, nástavby, stavební úpravy a modernizace budov pro potřeby provozu SŠ (SŠ/VOŠ, konzervatoře, školního hospodářství, střediska praktického vyučování)
 • Nákup vybavení pro odborné učebny (výukové prostory) a kabinety ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi, školní klub, školní hospodářství, středisko praktického vyučování) a nezbytné zázemí (šatny, chodby apod.)  
 • Vnitřní konektivita - zajištění vnitřní konektivity škol a zabezpečení připojení k internetu
 • Nákup stavby 
 • Daň z přidané hodnoty

Vedlejší část projektu:

 • Budování a modernizace zázemí školy (stavby, přístavby, nástavby, stavební úpravy a modernizace budov, nákup vybavení, nákup stavby)
 • Nákup pozemku 
 • Daň z přidané hodnoty 

Kolik můžete získat?

 • Míra podpory 90-100 %, vždy dle typu žadatele
 • Minimální výše dotace je 1 mil. Kč
 • Maximální výše dotace je 99 mil. Kč  

Kdo může žádat o dotaci?

 • školské právnické osoby,
 • obce,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • kraje,
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji,
 • NNO, které minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě působí v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb,
 • církve, církevní organizace,
 • OSS, PO OSS,
 • ostatní právnické osoby, vykonávající činnost škol a školských zařízení, zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení (např. akciové společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti)

Kde lze projekt realizovat?

 • Výzva 42 - Méně rozvinuté regiony - obec na území Karlovarského, Ústeckého, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého, Moravskoslezského, Zlínského kraje
 • Výzva 43 - Přechodné regiony - obec na území Středočeského kraje, Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Kraje Vysočina, Jihomoravského kraje. 
 • Výzva 44 - Rozvinuté regiony - Území hl. m. Praha 

příjem žádostí

Do 31. 12. 2027

na co lze čerpat

Střední a vyšší odborné školy, konzervatoře

kolik může projekt získat

90-100 %, max. 99 mil. Kč

kdo může čerpat

Školské právnické osoby, obce, kraje...
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás!
Kontakt

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?