Sociální bydlení

Uzavřeno

Dotace na výstavbu nebo rekonstrukce sociálního bydlení.

Číst více
IROP Dotace Sociální bydlení

25., 26. výzva

Co lze financovat?

Výstavba nebo modernizace:

  • celého sociálního domu (všechny byty slouží jako sociální)
  • smíšeného sociálního domu (část bytů slouží jako sociální, část jako normální) – v takovém případě dostanete dotaci jen na poměrnou část domu, která bude sloužit sociálnímu bydlení
  • samostatné sociální byty (například vybudování nových jednotlivých bytů v různých obecních nemovitostech). 

Kolik můžete získat?

  • 70-100 % podle typu žadatele a území realizace

Kdo může žádat o dotaci?

  • obce
  • kraje
  • organizace zřizované nebo zakládané kraji/obcemi
  • PO OSS
  • církve, církevní organizace
  • NNO

příjem žádostí

Do 29. 8. 2023

na co lze čerpat

Výstavba a modernizace

kolik může projekt získat

90-95 %

kdo může čerpat

Obce, kraje, NNO...
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?