Knihovny

Uzavřeno
Dotace až 100 % pro obce a jimi zřizované organizace nejen na revitalizaci knihoven a restaurování knihovních fondů.
Číst více
IROP Dotace Knihovny

1., 2., 16. výzva

Z dotačního titulu lze financovat:

  • revitalizace knihoven, včetně nové výstavby o expozice o depozitáře
  • technické zázemí 7 o návštěvnická centra o edukační centra
  • restaurování sbírek knihovních fondů
  • vybavení pro konzervaci a restaurování
  • evidence a dokumentace knihovních fondů, včetně zařízení pro digitalizaci a aplikační software o ochrana knihovních fondů
  • technické vybavení knihoven

Kolik budete moci získat?

Míra podpory je 70 % - 100 %, dle typu žadatele

Detailní přehled oprávněných žadatelů:

  • obce
  • organizace zřizované nebo zakládané obcemi
  • zřizovatelé základních knihoven se specializovaným knihovním fondem

příjem žádostí

Do 2. 2. 2023

na co lze čerpat

revitalizace, restaurování sbírek

kolik může projekt získat

70-100 %

kdo může čerpat

obce atp.
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?