Mateřské školy

Uzavřeno
Dotace pro školské právnické osoby, obce či kraje nejen na stavbu a rekonstrukci školské infrastruktury - mateřských školek.
Číst více
IROP Dotace Mateřské školy

6., 7., 20. výzva IROP

Z dotačního titulu lze financovat:

 • stavby, přístavby, nástavby a stavební práce spojené s budováním, rozšiřováním či modernizací infrastruktury mateřských škol a dětských skupin
 • rekonstrukce a stavební úpravy pro zajištění bezbariérovosti
 • nákup nemovitosti
 • pořízení vybavení a pořízení kompenzačních pomůcek

Kolik budete moci získat?

V minulém období byla míra podpory 85 – 100 %, vždy dle typu žadatele.

Detailní přehled oprávněných žadatelů:

 • školské právnické osoby,
 • obce,
 •  dobrovolné svazky obcí,
 • kraje,
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji,
 • NNO, které minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě působí v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb,
 • církve, církevní organizace,
 • OSS, PO OSS,
 • ostatní právnické osoby, vykonávající činnost škol a školských zařízení, zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení (např. akciové společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti)

příjem žádostí

Bude upřesněno

na co lze čerpat

STAVBY, PŘÍSTAVBY, REKONSTRUKCE...

kolik může projekt získat

85-100 %

kdo může čerpat

ŠKOLSKÉ PRÁVNICKÉ OSOBY, OBCE, KRAJE...
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?