Základní školy

Uzavřeno
Dotace pro školské právnické osoby, obce či kraje nejen na stavbu a rekonstrukci školské infrastruktury.
Číst více
IROP Dotace Základní školy

23., 24., 37. výzva

Z dotačního titulu lze financovat:

 • stavby, přístavby, nástavby a stavební práce spojené s budováním či modernizací infrastruktury škol (včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí);
 • rekonstrukce a stavební úpravy pro zajištění bezbariérovosti škol;
 • nákup nemovitosti pro potřeby nových učeben;
 • pořízení vybavení;
 • zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu

Kolik budete moci získat?

V minulém období byla míra podpory 85 – 100 %, vždy dle typu žadatele.

Detailní přehled oprávněných žadatelů:

 • školské právnické osoby,
 • obce,
 •  dobrovolné svazky obcí,
 • kraje,
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji,
 • NNO, které minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě působí v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb,
 • církve, církevní organizace,
 • OSS, PO OSS,
 • ostatní právnické osoby, vykonávající činnost škol a školských zařízení, zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení (např. akciové společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti)

příjem žádostí

Bude upřesněno

na co lze čerpat

stavby, přístavby, rekonstrukce...

kolik může projekt získat

85-100 %

kdo může čerpat

školské právnické osoby, obce, kraje...
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?