eGovernment

Uzavřeno
Dotace pro obce, kraje či státní organizace na rozvoj eGovermentu. 
Číst více
IROP Dotace eGoverment

8., 9., 10. výzva

Z dotačního titulu lze financovat:

 • Elektronizace vybraných služeb veřejné správy;
 • Rozšíření propojeného datového fondu;
 • Integrace elektronických služeb veřejné správy a informací o službách veřejné správy na portál gov.cz;
 • Opatření vedoucí k intenzivnímu využívání existujících bezpečných systémů elektronické identifikace;
 • Publikace dat veřejné správy jako OpenData;
 • Vytvoření eGovernment cloud;
 • Transakční portálová řešení s využitím zaručené elektronické identity;
 • Automatizace zpracování digitálních dat (robotizace);
 • Centralizace, standardizace a sdílení elektronických služeb veřejné správy

Kolik budete moci získat?

Bude upřesněno. Míra podpory a limity způsobilých výdajů v dřívějších obdobích.

 • Například výzva eGovernment měla podporu pro státní organizace:
  • 80,863 % Evropský fond pro regionální rozvoj;
  • 19,137 % státní rozpočet.
 • Minimální výše způsobilých výdajů 1 mil. Kč a maximální neomezena.

Detailní přehled oprávněných žadatelů:

 • organizační složky státu;
 • příspěvkové organizace organizačních složek státu;
 • státní organizace;
 • kraje;
 • obce;
 • organizace zřizované nebo zakládané kraji / obcemi; státní podniky
 • hlavní město Praha; městské části hl. m. Prahy; organizace zřizované nebo zakládané hl. m. Prahou / městskými částmi hl. m. Prahy

příjem žádostí

Bude upřesněno

na co lze čerpat

Elektronizace služeb veřejné správy, OpenData atp.

kolik může projekt získat

Bude upřesněno

kdo může čerpat

Obce, kraje, státní organizace...
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?