Kybernetická bezpečnost

Uzavřeno
Dotace na rozvoj kybernetické bezpečnosti nejen v obcích.
Číst více
IROP Dotace na rozvoj kybernetické bezpečnosti

3., 4., 5. výzva

 • Výzva 5. - 16. 8. 2022 – 27. 7. 2023
 • Výzva 4. – 16. 8. 2022 – 28. 2. 2023
 • Výzva 3. - 16. 8. 2022 – 28. 2. 2023

Z dotačního titulu lze financovat:

Podpora zabezpečení kritické informační infrastruktury (KII) / významných informačních systémů (VIS) / informačních systémů základních služeb (ISZS) / informačních systémů (IS) / komunikačních systémů (KS), podle § 5 odst. 3 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti“) a mezinárodních standardů a norem v oblasti bezpečnosti informací.

Podporována jsou technická bezpečnostní opatření:

 • fyzická bezpečnost;
 • nástroj pro ochranu integrity komunikačních sítí;
 • nástroj pro ověřování identity uživatelů;
 • nástroj pro řízení přístupových oprávnění;
 • nástroj pro ochranu před škodlivým kódem;
 • nástroj pro zaznamenávání činnosti informačního nebo komunikačního systému, jeho uživatelů a administrátorů;
 • nástroj pro detekci kybernetických bezpečnostních událostí;
 • nástroj pro sběr a vyhodnocení kybernetických bezpečnostních událostí;
 • aplikační bezpečnost;
 • kryptografické prostředky;
 • nástroj pro zajišťování úrovně dostupnosti informací; bezpečnost průmyslových a řídicích systémů.

Detailní přehled oprávněných žadatelů:

Pro výzvu č. 3 (MRR) a 4 (PR):

 • organizační složky státu (OSS);
 • příspěvkové organizace organizačních složek státu (PO OSS);
 • státní organizace;
 • kraje;
 • obce;
 •  organizace zřizované nebo zakládané kraji / obcemi;
 • státní podniky;
 • NNO zakládané zde uvedenými typy oprávněných žadatelů;
 • subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.

Pro výzvu č. 5 (ČR):

 • organizační složky státu;
 • příspěvkové organizace organizačních složek státu;
 • státní organizace;
 • státní podniky;
 • NNO zakládané zde uvedenými typy oprávněných žadatelů

příjem žádostí

Odlišné pro jednotlivé výzvy

na co lze čerpat

Zabezpečení kritické informační infrastruktury atp.

kolik může projekt získat

70-100 %

kdo může čerpat

Odlišné pro jednotlivé výzvy
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?