Energetická infrastruktura - Smart Grids

Uzavřeno

Dotace 50 % pro velké firmy na rozvoj či vznik smart grids - realizaci technologie inteligentního měření na hladině nízkého napětí včetně komunikační infrastruktury.

Číst více
Dotace: Energetická infrastruktura - Smart Grids

Co lze financovat?

Realizaci technologie inteligentního měření na hladině nízkého napětí včetně komunikační infrastruktury, odečtové a datové centrály a souvisejících komponent a úprav dalších systémů:

  • pořízení smart metrů s dálkovým ovládáním vybavených komunikační jednotkou pro specifický typ komunikace

  • pořízení SIM mobilního operátora

  • relé boxů pro řízení zátěže

  • implementace odečtové a datové centrály včetně zajištění komponent pro zabezpečení a úpravy ostatních souvisejících IT systémů a dispečinku

Mezi způsobilé výdaje se řadí:

  • Dlouhodobý hmotný majetek

  • Dlouhodobý nehmotný majetek

Výše podpory: 

  • Míra podpory je pro velké podniky stanovena na 50 %

  • Dotace na projekt je minimálně 100 mil. Kč a maximálně  1 000 mil. Kč.

Kde je možné projekt realizovat?

Česko mimo hl. m. Prahu

příjem žádostí

Do 30. 4. 2023

na co lze čerpat

Realizace technologie inteligentního měření

kolik může projekt získat

50 %, max. 1000 mil. Kč

kdo může čerpat

Velký podnik
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?