Materiálové využití odpadů

Uzavřeno

Dotace až 85 % na materiálové využití odpadů. 

Číst více
Dotace - Materiálové využití odpadů

Co lze financovat?

 • Zařízení na materiálové využití odpadů
 • Projekty mohou být kombinovány s projekty na třídění a dotřiďování odpadů a s projekty energetického využití odpadů

Mezi způsobilé výdaje se řadí:

 • Výdaje na stavební práce, dodávky a služby
 • Nákup hmotného majetku (zařízení) a nehmotného majetku, zejména pořízení nového zařízení nezabudovaného do stavby, technologie, software atd.
 • Manipulační zařízení přiměřeného výkonu a parametrů, odpovídající charakteru projektu (jako manipulační nebo energetický prostředek nelze podpořit traktor, traktorbagr, malotraktor, rypadlo/rypadlo-nakladač, pásový stroj či jiná specifická multifunkční zařízení určená primárně k jiným činnostem, než je manipulace s odpadem)

Kolik můžete získat?

 • Míra podpory je až 85 %
 • Výše podpory je min. 500 000 Kč a max. výše je bez omezení

Kdo může žádat o dotaci?

 • Obce a města, kraje, dobrovolné svazky obcí, městské části hl. města Prahy
 • Veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC, organizační složky státu, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, státní podniky
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
 • Nadace a nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti a svazy a jimi evidované právnické osoby
 • Zájmová sdružení právnických osob, obchodní společnosti a družstva

Kde je možné projekt realizovat?

Území Česka

příjem žádostí

Do 31. 12. 2023

na co lze čerpat

Pořízení zařízení na materiálové využití odpadů

kolik může projekt získat

Až 85 %, min. 500 tis. Kč

kdo může čerpat

Obce, města, kraje, VŠ atp.
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás!
Kontakt

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?