Materiálové využití odpadů

Uzavřeno

Dotace až 85 % na materiálové využití odpadů. 

Číst více
Dotace - Materiálové využití odpadů

Co lze financovat?

 • Zařízení na materiálové využití odpadů
 • Projekty mohou být kombinovány s projekty na třídění a dotřiďování odpadů a s projekty energetického využití odpadů

Mezi způsobilé výdaje se řadí:

 • Výdaje na stavební práce, dodávky a služby
 • Nákup hmotného majetku (zařízení) a nehmotného majetku, zejména pořízení nového zařízení nezabudovaného do stavby, technologie, software atd.
 • Manipulační zařízení přiměřeného výkonu a parametrů, odpovídající charakteru projektu (jako manipulační nebo energetický prostředek nelze podpořit traktor, traktorbagr, malotraktor, rypadlo/rypadlo-nakladač, pásový stroj či jiná specifická multifunkční zařízení určená primárně k jiným činnostem, než je manipulace s odpadem)

Kolik můžete získat?

 • Míra podpory je až 85 %
 • Výše podpory je min. 500 000 Kč a max. výše je bez omezení

Kdo může žádat o dotaci?

 • Obce a města, kraje, dobrovolné svazky obcí, městské části hl. města Prahy
 • Veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC, organizační složky státu, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, státní podniky
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
 • Nadace a nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti a svazy a jimi evidované právnické osoby
 • Zájmová sdružení právnických osob, obchodní společnosti a družstva

Kde je možné projekt realizovat?

Území Česka

příjem žádostí

Do 31. 12. 2023

na co lze čerpat

Pořízení zařízení na materiálové využití odpadů

kolik může projekt získat

Až 85 %, min. 500 tis. Kč

kdo může čerpat

Obce, města, kraje, VŠ atp.
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?