RE-USE centra

Uzavřeno

Dotace 85 % na re-use centra pro opětovné použití výrobků včetně aktivit pro opravy a prodlužování životnosti výrobků, podpora prevence vzniku odpadů.

Číst více
Dotace re-use centra

Co lze financovat?

 • Projekty zaměřené na vybudování míst, kam mohou občané přinést jakékoli předměty, jako je např. domácí, zahradní, opravárenské a sportovní vybavení, oblečení, textil, knihy, elektrozařízení apod.., které již sami nevyužívají, ale stále mohou sloužit svému původnímu či jinému účelu. Na těchto místech je pověřený personál převezme, případně opraví či upraví, a předá k dalšímu využití
 • Součástí projektu může být i edukační a osvětová činnost směřovaná k veřejnosti

 

Projekty lze kombinovat s projekty předcházení vzniku odpadů (kompostéry, vratné nádobí a obaly, oddělený sběr a svoz odpadu a sběrné dvory)

Mezi způsobilé výdaje se řadí:

 • výdaje na stavební práce, dodávky a služby přímo přispívající ke splnění cílů projektu a nezbytné pro jeho úspěšnou realizaci,
 • nákup hmotného majetku (zařízení) a nehmotného majetku, zejména pořízení zařízení nezabudovaného do stavby vybavení skladu, vybavení na jednoduché čištění a opravy (pračky, sušičky); software apod.,
 • pořízení přiměřené svozové a manipulační techniky (jako manipulační, svozový nebo energetický prostředek nelze podpořit traktor, traktorbagr, malotraktor, rypadlo/rypadlo-nakladač, pásový stroj a obdobné multifunkční stroje určené primárně k jiným činnostem),
 • výdaje na edukační a osvětovou činnost do výše 5 %
 • nákup nemovitosti do výše 10 % 

Kolik můžete získat?

 • Míra podpory je 85 %
 • Výše podpory je min. 500 000 Kč a max. výše je bez omezení

Kdo může žádat o dotaci?

 • Obce a města, svazky obcí, kraje, městské části hl. města Prahy
 • Veřejnoprávní subjekty, příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC, obchodní společnosti a družstva vlastněné ze 100 % veřejným subjektem
 • Společnosti a nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti a svazy a jimi evidované právnické osoby

Kde je možné projekt realizovat?

Území Česka

příjem žádostí

Do 20. 3. 2023

na co lze čerpat

Budování re-use center

kolik může projekt získat

85 %, min. 500 tis. Kč

kdo může čerpat

Pbce, města, kraje, spolky atp.
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?