Sběrné dvory

Uzavřeno

Dotace až 85 % na výstavbu a modernizaci sběrných dvorů, zavedení a rozšíření systémů pro oddělený sběr, či například na zavedení systémů pro oddělený sběr. 

Číst více
Dotace na sběrné dvory

Co lze financovat?

  • Výstavba a modernizace sběrných dvorů
  • Zavedení a rozšíření systémů pro oddělený sběr + svoz zejména komunálních odpadů, včetně door to door systémů a systémů PAYT (nadzemní, polopodzemní i podzemní kontejnery, nádoby k rodinným domům, pytlový sběr)
  • Zavedení a rozšíření systémů pro oddělený sběr + svoz gastroodpadů z gastroprovozoven

 

Projekty lze kombinovat mezi sebou a s projekty předcházení vzniku odpadů (re-use, kompostéry, prevence vzniku odpadů z jednorázového nádobí).

Kolik můžete získat?

  • Míra podpory je až 85 % a až 50 % v případě projektů, jejichž součástí je pořízení svozového prostředku
  • Výše podpory je min. 500 000 Kč a max. výše je bez omezení

Kdo může žádat o dotaci?

  • obce a města, svazky obcí, kraje, městské části hl. města Prahy,
  • veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC, organizační složky státu, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, státní podniky
  • vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
  • nadace a nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti a svazy a jimi evidované právnické osoby
  • zájmová sdružení právnických osob, obchodní společnosti a družstva

Kde je možné projekt realizovat?

Území Česka

příjem žádostí

Do 20. 3. 2023

na co lze čerpat

Výstavba a modernizace sběrných dvorů atp.

kolik může projekt získat

Až 85 %, min. 500 tis. Kč

kdo může čerpat

Obce, města, kraje, VŠ...
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?