Obnovitelné zdroje energie - Větrné elektrárny

Uzavřeno

Dotace 50 až 80 % pro malé, střední a velké podniky na výstavbu větrných elektráren. 

Číst více
Dotace: Obnovitelné zdroje energie - Větrné elektrárny

Co lze financovat?

  • Výstavbu větrných elektráren

Mezi způsobilé výdaje se řadí:

  • Dlouhodobý hmotný majetek
  • Dlouhodobý nehmotný majetek
  • Inženýrská činnost
  • Projektová dokumentace

Kolik můžete získat?

  • Míra podpory se odvíjí od velikosti podniku a regionu realizace
  • Dotace na projekt je min. 500 tis. Kč a max. 15 mil. EUR
 

Pro region NUTS CZ04 Severozápad, CZ05 Severovýchod, CZ07 Střední Morava, CZ8 Moravskoslezsko

Malý podnik

80 %

Střední podnik

70 %

Velký podnik

60 %

Pro region NUTS CZ02 Střední Čechy, CZ03 Jihozápad, CZ06 Jihovýchod

Malý podnik

70 %

Střední podnik

60 %

Velký podnik

50 %

Kde je možné projekt realizovat?

Česko, mimo hl. m. Prahu

příjem žádostí

Do 31. 8. 2023

na co lze čerpat

Výstavba větrné elektrárny

kolik může projekt získat

50-80 %, max. 330 mil. Kč

kdo může čerpat

Malé, střední a velké podniky
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?