Znečištění ovzduší

Uzavřeno

Dotace nejen na pořízení a modernizaci systémů pro posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů. Výzva č. 13.

Číst více
Dotace - Znečištění ovzduší

Z výzvy bude možné financovat:

 • Pořízení a modernizaci systémů pro posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů
 • Pořízení a modernizaci systémů pro archivaci a zpracování údajů o znečišťování ovzduší
 • Pořízení a náhradu monitorovacích systémů pro kontinuální měření emisí znečišťujících látek včetně pořízení on-line systémů k jejich prezentaci

Výše podpory:

Alokace na schválené projekty je 150 mil. Kč.

Detailní přehled oprávněných žadatelů:

 • Kraje
 • Obce
 • Státní podniky
 • Organizační složky státu
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Veřejnoprávní instituce
 • Příspěvkové organizace
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení
 • Nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti
 • Obchodní společnosti a družstva
 • Městské části hl. města Prah

Kde je možné projekt realizovat?

Území Česka

 

příjem žádostí

Do 31. 7. 2023
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?