Podpora třídících a dotřiďovacích systémů

Uzavřeno

Dotace na třídění, recyklaci a jiné využití odpadů. Výzva č. 14.

Číst více
Dotace - třídění, recyklace a jiné využití odpadů.

Z dotačního titulu lze financovat:

technologie třídicích a dotřiďovacích linek, které jsou poloautomatické/automatické, vybavené technikou pro zvýšení kvality třídění s cílem zlepšit využitelnost vytříděných odpadů.

Primárním záměrem je podpora vysoce účinných technologií pro třídění a dotřiďování již předtříděných složek odpadu.

Projekty mohou být kombinovány s projekty na následné materiálové či energetické využití odpadů (např. výroba TAP).

Mezi způsobilé výdaje se řadí:

 • výdaje na stavební práce, dodávky a služby přímo přispívající ke splnění cílů příslušného projektu a jsou nezbytné pro jeho úspěšnou realizaci v rozsahu podporovaných opatření
 • nákup nemovitosti do výše 10 % z celkových ostatních realizačních nákladů
 • nákup hmotného majetku (zařízení) a nehmotného majetku, zejména nové zařízení nezabudované do stavby, technologie, software atd.
 • manipulační zařízení přiměřeného výkonu a parametrů, odpovídající charakteru projektu (jako manipulační, svozový nebo energetický prostředek nelze podpořit traktor, traktorbagr, malotraktor, rypadlo/rypadlo-nakladač, pásový stroj a obdobné multifunkční stroje určené primárně k jiným činnostem, než je manipulace s odpadem)

Výše podpory:

Míra podpory je stanovena na max. 70 % s bonifikací 15 % v případě vysoce účinných technologií. Minimální výše podpory je omezena na 500 000 Kč a maximální výše podpory je bez omezení.

 • 1.5.6 - 70 % + 15 % (vysoce účinné technologie)
 • 1.5.9 - 70 %, příp. dle VP / de minimis
 • 1.5.11 - 70 % + 15 % (zař. k nakládání se zdravotnic. odp.), příp. dle VP / de minimis

Detailní přehled oprávněných žadatelů:

 • obce a města, kraje, městské části hl. města Prahy,
 • veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace
 • organizační složky státu
 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace,
 • státní podniky,
 • vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
 • nadace a nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti a svazy a jimi evidované právnické osoby
 • zájmová sdružení právnických osob, obchodní společnosti a družstva

Kde je možné projekt realizovat?

Území Česka

příjem žádostí

Do 30. 12. 2022

na co lze čerpat

Technologie třídicích a dotřiďovacích linek

kolik může projekt získat

až 70 %, min. 500 tis. Kč

kdo může čerpat

obce, města, kraje, VŠ atp.
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás!
Kontakt

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?