Snížení energetické náročnosti/zvýšení účinnosti technologických procesů

Uzavřeno

Dotace na energetické úspory ve veřejné infrastruktuře směřující do méně rozvinutých a přechodných regionů. Výzva č. 8 a 9.

Číst více
Dotace na energetické úspory ve veřejné dopravě

Co lze financovat?

Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře (zvláště gastro a prádelenský provoz ve zdravotnictví, školství a sociálních službách). 

 • Snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti gastro provozů (např. školských, sociálních, či zdravotnických zařízení)
 • Snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti provozu prádelen (např. sociálních, či zdravotnických zařízení)
 • Snížení energetické náročnosti/zvýšení energetické účinnosti u dalších technologických zařízení ve veřejných budovách a infrastruktuře

Kdo může žádat o dotaci?

 • Kraje
 • Obce
 • Státní podniky
 • Organizační složky státu
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Veřejnoprávní instituce
 • Příspěvkové organizace
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení
 • Nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti
 • Církve a náboženské společnosti
 • Městské části hl. města Prahy (pouze na projekty realizované mimo území HMP)
 • Obchodní společnosti a družstva (ze 100 % vlastněná veřejným subjektem)

Kde je možné projekt realizovat?

 • Výzva 9 - Méně rozvinuté regiony: Severozápad – Ústecký a Karlovarský kraj, Severovýchod – Pardubický, Liberecký a Královéhradecký kraj, Moravskoslezsko – Moravskoslezský kraj, Střední Morava – Olomoucký a Zlínský kraj
 • Výzva 8 - Přechodové regiony: Střední Čechy – Středočeský kraj, Jihozápad – Plzeňský, Jihočeský kraj, Jihovýchod – Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina

příjem žádostí

Do 31. 5. 2023

na co lze čerpat

Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře

kolik může projekt získat

bude upřesněno

kdo může čerpat

Obce, veřejnoprávní instituce, církve, státní podniky atp.
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?