DOPRAVA 2020+

Uzavřeno

Dotace až 80 % na aplikovaný výzkumu, experimentální vývoj a inovace v oblasti dopravy.

Číst více
Dotace TAČR DOPRAVA 2020+

Z dotačního titulu lze financovat:

Projekty týkající se aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy. Veřejná soutěž svým zaměřením pokrývá výzkum celého dopravního systému a všech druhů dopravy, tj. pozemní, vodní a letecké, včetně všech typů dopravních prostředků a dopravní infrastruktury.

Žadatel má povinnost si vybrat jeden ze stanovených cílů:

 1. Udržitelná doprava
 2. Bezpečná a odolná doprava a dopravní infrastruktura
 3. Přístupná a interoperabilní doprava
 4. Automatizace, digitalizace, navigační a družicové systémy

Projekt musí vést k některému z následujících výsledků/výstupů:

 • Fprum - průmyslový vzor
 • Fuzit - užitný vzor
 • Gprot - prototyp
 • Gfunk - funkční vzorek
 • Hneleg - výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele
 • Hkonc - výsledky promítnuté do schválených strategických a koncepčních dokumentů orgánů státní nebo veřejné správy
 • NmetA – metodiky a postupy akreditované oprávněným orgánem
 • NmetS - metodika schválená příslušným orgánem státní správy, do jehož kompetence daná problematika spadá
 • NmetC - metodika certifikovaná oprávněným orgánem
 • Nmap - specializovaná mapa s odborným obsahem P - patent R - software S - specializovaná veřejná databáze
 • Zpolop - poloprovoz
 • Ztech - ověřená technologie
 • O - ostatní výsledky 

Mezi způsobilé výdaje se řadí:

 • Osobní náklady
 • Subdodávky
 • Nepřímé náklady
 • Ostatní přímé náklady

Výše podpory:

 • Maximální částka podpory na jeden projekt je 50 mil. Kč. Maximální intenzita podpory na projekt je 80 %.  

Specifikace žadatelů

 • malý, střední nebo velký v roli hlavního uchazeče nebo dalšího účastníka
 • výzkumná organizace v roli hlavního uchazeče nebo dalšího účastníka
 • ostatní uchazeči povolení ZD v roli hlavního uchazeče nebo dalšího účastníka

Kde je možné projekt realizovat?

 • V celém Česku

příjem žádostí

Do 1. 6. 2022

na co lze čerpat

Aplikovaný výzkumu, experimentální vývoj a inovace v oblasti dopravy

kolik může projekt získat

50 mil. Kč, 80 %

kdo může čerpat

Podniky, výzkumné organizace...
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?