Dotace na výtahy

Uzavřeno
Dotace 50 % na pořízení nového výtahu a vybudování bezbariérového vstupu. 
Číst více
Dotace pro bytové domy: Výtahy a bezbariérové vstupy

Z dotačního titulu lze financovat:

Dotaci lze využít na pořízení nového výtahu a vybudování nového bezbariérového výtahu. Financovat lze:

 • stavební činnosti
 • demolice
 • materiál
 • výtah
 • instalace

Pozor, není podporována rekonstrukce již stávajících výtahů a vstupů.

Kdo může žádat o dotaci: 

 • vlastník nebo spoluvlastník bytového domu,
 • společenství vlastníků,
 • vlastník nebo spoluvlastník jednotky vykonávající činnost správce v bytovém domě, ve kterém
  společenství vlastníků nevzniklo.

Další důležité informace:

 • Dotace bude poskytována pouze nemovitostem zkolaudovaným před 10 a více lety.
 • Mezi povinné přílohy patří mimo jiné vyhotovená projektová dokumentace, vyjádření stavebního úřadu, vyhotovený podnikatelský záměr, výpisy z rejstříků, čestná prohlášení atd.
 • O dotaci na nový výtah mohou požádat pouze nemovitosti, které mají 4 a více pater a žadatel (majitel objektu) má vypořádány veškeré závazky vůči orgánům státní správy.

 

příjem žádostí

Bude upřesněno

na co lze čerpat

Nový výtah, bezbariérový výstup

kdo může čerpat

(spolu)vlastníci bytových domů, SVJ

kolik může projekt získat

50 %
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?