Dotace na asistenční vouchery hl. m. Prahy

Uzavřeno

Asistenční vouchery na podporu inovačních projektů v Praze. 

Číst více
Asistenční vouchery hl. m. Prahy

Z dotačního titulu lze financovat:

V rámci dotačního programu jsou poskytovány účelové neinvestiční dotace veřejnoprávním i soukromoprávním subjektům na přípravu a vypracování dokumentace projektového záměru strategické intervence ve formě investičních voucherů. 

Specifikace výše podpory

  • Míra podpory je stanovena na 90 % a na jeden projektový záměr je alokováno 100-900 tis. Kč. 

Kdo může žádat o dotaci?

  • výzkumná instituce
  • vysoká škola
  • firma/podnik
  • veřejná správa
  • samospráva

Pouze však ty z hlavního města Prahy.

Doplňující informace

  • Uchazeč je povinen před podáním žádosti o dotaci konzultovat svůj projektový záměr s RIS3 developerem.
  • Dotační program je vyhlašován hl. m. Prahou ve spolupráci s Pražským inovačním institutem (Pii).
  • Finančně se na programu podílí Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) a Magistrát hl. města Prahy.

 

příjem žádostí

do 31. 5. 2022

na co lze čerpat

asistenční vouchery

kdo může čerpat

výzkumné organizace, VŠ, firmy...

kolik může projekt získat

90 %, až 900 tis. Kč
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?