Dotace - oběhové hospodářství účinně využívající zdroje

Uzavřeno

Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje 

Číst více
Dotace - oběhové hospodářství

Z dotačního titulu lze financovat:

 • Pořízení inovativních technologií na získávání, zpracování a využívání druhotných surovin výrobků a materiálů s ukončenou životností a na výrobu výrobků s obsahem druhotných surovin;
 • Podpora inovativních technologií k získávání a zpracování druhotných surovin (např. vedlejší produkty, neodpady, neshodné výrobky a další);
 • Investice do inovativních technologií umožňujících nové nebo vyšší využití druhotných surovin jako náhrady primárních zdrojů;
 • Investice do inovativních technologií ke snížení materiálové náročnosti výroby a náhrady primárních vstupních surovin druhotnými;
 • Zlepšení materiálové recyklace odpadů a jejich opětovného použití;
 • Důraz na zpětné uzavírání materiálových cyklů, zejména podporou materiálové recyklace; uplatňujících remanufacturing

Další informace:

 • Hlavní cílová skupina: Podnikatelské subjekty (MSP + VP)
 • Alokace: 1 000 000 000,- Kč
 • Cílové území: Území České republiky, včetně území hl. m. Prahy

Připravována je také výzva z OP TAK:

 • Hlavní cílová skupina: Podnikatelské subjekty (MSP)
 • Alokace: 100 659 570 € (cca 2,55 mld. Kč)
 • Cílové území: Území České republiky, mimo území hl. m. Prahy

 

příjem žádostí

Bude upřesněno

na co lze čerpat

Pořízení inovativních technologií

kolik může projekt získat

Bude upřesněno

kdo může čerpat

Malé, střední a velké podniky
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás!
Kontakt

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?