Dotace na rozvoj a modernizaci infrastruktury sociální péče

Uzavřeno
Dotace pro kraje, či obce na rozvoj infrastruktury pro sociální služby.
Číst více
Dotace - Infrastruktura pro sociální služby

Z dotačního titulu lze financovat:

  • Infrastrukturu pro sociální služby ve smyslu zákona o sociálních službách.

Detailní přehled oprávněných žadatelů:

  • kraje, organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji, obce, organizace zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí, organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace.

příjem žádostí

Bude upřesněno

na co lze čerpat

Infrastruktura pro sociální služby

kdo může čerpat

Kraje, obce, církve...

kolik může projekt získat

Bude upřesněno
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?