Podpora transformace vysokých škol

Uzavřeno
Dotační příležitost pro vysoké školy na digitalizaci vzdělávací činnosti, blended learning či například upskilling.
Číst více
Dotace - Podpora transformace vysokých škol

Z dotačního titulu lze financovat:

  • Digitalizaci vzdělávací činnosti a studijních agend – pořízení HW/SW, další techniky nutné pro online výuku, posílení výpočetní kapacity, zvyšování kvalifikace akademických pracovníků v oblasti využívání informačních technologií,
  • Blended learning a distanční výuku – metodická podpora související s online výukou, distančním vzděláváním a blended learning, zvyšování kvalifikace akademických pracovníků v této oblasti,
  • Tvorbu nových profesně zaměřených studijních programů,
  • Tvorbu nových studijních programů v rychle se rozvíjejících, progresivních oborech,
  • Upskilling a reskilling – tvorba nových programů celoživotního vzdělávání, kurzů zaměřených na rozšiřování dovedností, kurzů vedoucích k získání odborných způsobilostí.

příjem žádostí

Bude upřesněno

na co lze čerpat

Digitalizace činnosti, blended learning, upskilling

kdo může čerpat

Veřejné vysoké školy

Kolik může projekt získat

Bude upřesněno
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?