Výstavba nových fotovoltaických zdrojů

Uzavřeno

Dotace až 50 % na instalaci fotovoltaických zdrojů na podnikových budovách. 

Číst více
Dotace - Instalace fotovoltaických elektráren

Z dotačního titulu lze financovat:

Podpora fotovoltaických elektráren (dále jen FVE) na podnikatelských budovách včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.) s instalovaným výkonem od 1kWp do 1 MWp včetně. Lze financovat investiční náklady na instalalci fotovoltaických elektráren včetně akumulace energie.

Mezi způsobilé výdaje se řadí:

  • Investiční náklady na instalaci fotovoltaické elektrárny včetně akumulace energie – fotovoltaické panely, nosné konstrukce fotovoltaických panelů, střídače, rozvaděče, kabeláž, akumulační baterie, řídící software, drobný montážní materiál, doprava, instalace, VRN (vedlejší rozpočtové náklady).
  • Projektová dokumentace stavby (fotovoltaické elektrárny) - externě nakupované služby projektantů při tvorbě dokumentace (RDS, SKP, DSPS).
  • Inženýrská činnosti ve výstavbě – externě nakupované služby autorizovaných fyzických a právnických.

Výše podpory:

  • 35 % pro fotovoltaické systémy
  • 50 % pro systém akumulace mimo území hlavního města Prahy
  • 45 % pro systém akumulace na území hlavního města Prahy

Kde je možné projekt realizovat?

Území Česka (včetně Prahy!)

příjem žádostí

Do 30. 6. 2022

na co lze čerpat

Instalace fotovoltaických elektráren, akumulace energie

kolik může projekt získat

35-50 %

kdo může čerpat

Podnikatelské subjekty
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?