RES+ - Fotovoltaické elektrárny do 1 MWp

Připravuje se

Dotace 50 % na instalaci nové fotovoltaické elektrárny (FVE) s instalovaným výkonem do 1 MWp.

Číst více
Dotace: RES+

Co lze z dotačního titulu financovat?

Instalaci nové fotovoltaické elektrárny (FVE) s instalovaným výkonem do 1 MWp (včetně). Konkrétně budou podpořeny tyto typy projektů:

  • Samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy (DS/PS).
  • Sdružené projekty FVE zahrnující více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS bez společného řídicího systému. 
  • Projekty virtuálních elektráren, které jsou tvořeny více jednotlivými FVE s více než jedním předávacím místem do DS/PS (případně elektráren v rámci lokálních distribučních soustav) se společným řídicím systémem. 

 

Pozor, podpora akumulace elektrické energie může být poskytnuta jen v případě, že akumulace je součástí investice do nového OZE a slouží výhradně pro jeho potřeby!

Způsobilými výdaji jsou:

Přímé realizační výdaje; činnosti odborného technického, autorského dozoru, BOZP; vícepráce; propagační opatření; daň z přidané hodnoty; pohledávky.

Kolik můžete získat?

Míra podpory se pohybuje v rozmezí 45-80 % podle typu žadatele a regionu.

Velký podnik

  • Praha – 45 %
  • Ostatní regiony – 60 %

Střední podnik

  • Praha – 55 %
  • Ostatní regiony – 70 %

Malý podnik

  • Praha – 65 %
  • Ostatní regiony – 80 %

 

Stanovení celkové maximální výše podpory vychází z funkcí závislosti výše nákladů na instalovaném výkonu a případné kapacitě akumulace.

Výše podpory nesmí překročit 50 % z celkových výdajů projektu.

Kde je možné projekt realizovat?

Projekt lze realizovat na území celého Česka.

příjem žádostí

Bude upřesněno

na co lze čerpat

Instalace nových fotovoltaických elektráren

kdo může čerpat

Výrobci elektřiny, společenství OZE

kolik může projekt získat

45-80 %
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás!
Kontakt

Chcete pomoci se získáním dotace?

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme.

Máte dotaz?