Proč je vhodné začít s ESG reportingem již nyní?

29. 4. 2024
Strategické poradenství

Novinky v oblasti ESG reportingu a důvody, proč s ním začít již teď.

Číst více
Novinky v oblasti ESG reportingu a důvody, proč s ním začít již teď.

Jaké jsou vaše cíle v oblasti udržitelnosti a společenské odpovědnosti? Jak vaše firma ovlivňuje životní prostředí? A jak jej ovlivňuje váš dodavatelský řetězec? Jaký dopad má vaše firma na společnost a komunitu? Odpovědi na tyto, ale i další otázky, by měl v budoucnu přinést pravidelný nefinanční reporting. Ten je v současné době povinný pro pár desítek firem, převážně pro společnosti podnikající v oblasti automobilového průmyslu, pro potravinové řetězce a v neposlední řadě také pro banky. Velkou změnou je ale Směrnice CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), o nefinančním reportingu s platností od roku 2024, která zavádí tyto povinnosti i pro další společnosti.

Povinnosti nefinančního reportingu

Rok prvního reportování

Koho se týká

2025

 

Velké a kótované společnosti splňující alespoň dvě z následujících podmínek:

  • více než 250 zaměstnanců,
  • čistý obrat minimálně 1.000 mil. Kč,
  • vlastní aktiva v rozvaze vyšší než 500 mil. Kč.

 

2026

Kótované malé a střední podniky

2028

Podniky mimo EU s pobočkami a dceřinými společnostmi v EU

 

Je bezesporu důležité se zabývat udržitelností a společenskou odpovědností co nejdříve z důvodu samotné ochrany životního prostředí a pozitivního vlivu činností firmy na společnost. Je ale nutné si uvědomit, že vedle pozitivního vlivu na životní prostředí a společnost a legislativní povinnosti existuje řada dalších důvodů pro ESG reportování. Některé společnosti, kterých se přímo legislativa nedotkne, budou do této oblasti zapojeny jako subdodavatelé. Část požadavků standardů reportingu se totiž dotkne také dodavatelského řetězce a reportující společnosti budou od svých dodavatelů vyžadovat data z oblasti životního prostředí, sociální oblasti a oblasti řízení podniku, které budou následně zahrnovat do svých ESG zpráv. Tímto způsobem se ESG reporting dotkne i všech malých a středních podniků, které jsou součástí dodavatelského řetězce velké společnosti s povinností reportování.

Vedle toho může dobře řízená udržitelnost a společenská odpovědnost firmy vést ke snížení nákladů (snížení spotřeby energií, úspory materiálu apod.) a umožnit tak získat lepší podmínky pro firemní financování a dotační příležitosti. Z toho vyplývá, že se touto oblastí zabývají i banky a investoři, kteří posuzují předměty financování často z pohledu udržitelnosti a společenské odpovědnosti. Nesplnění požadovaných kritérií ze strany žadatele o úvěr může například znamenat i zamítnutí žádosti o úvěr.

Pojďte do ESG reportingu s námi. Pomůžeme vám zahrnout ESG do obchodních modelů a využít tak společenskou odpovědnost a ekologickou udržitelnost ve váš prospěch. Navrhneme postupy, které vám umožní maximálně využít dotací a dalších forem veřejné podpory v oblasti enviromentální, sociální a v oblasti managementu kvality.

Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Hledáte dotaci pro svůj projekt? Zajímá vás zpracování evaluací nebo chcete implementovat principy ESG do organizace? Jsme tu pro vás, rádi pomůžeme.

Máte dotaz?