ESG a dotace: Nové příležitosti právě pro vás

17. 7. 2023
Strategické poradenství

Aktivity v oblasti ESG vám pomohou spořit energii, šetřit materiály, zajistí vám výhodnější podmínky financování a přinesou více dotačních příležitostí. Pojďte do toto s námi.

Číst více
ESG a dotace: Nové příležitosti právě pro vás

Aktivity v oblasti environmentální udržitelnosti a společenské odpovědnosti, a sledování jejich dat, jsou pro každou společnost důležité. Důvodem není jen plnění zákonných povinností nebo dotačních podmínek. Důležité je zejména to, že pomáhají snížit spotřebu energií, šetřit materiály a získat lepší podmínky pro financování ze strany bank a dalších finančních institucí. Tyto aktivity vám přinesou více dotačních příležitostí a umožní vám být součástí dodavatelských řetězců, které staví vztahy s partnery právě na udržitelnosti a odpovědnosti.

V současné době jsou environmentální udržitelnost a společenská odpovědnost v rámci Evropské unie velkým tématem. I když jsou spojovány především s oblastí strategií, řízení podniků a nefinančním reportingem, jsou ESG aktivity úzce propojeny také s dotacemi a další veřejnou podporou.

V souvislosti s veřejnou podporou se již dnes mohou potenciální příjemci dotací setkávat s požadavky na vypracování analýz environmentálních dopadů investičních akcí nebo s povinným monitorováním environmentálních dopadů a společenské odpovědnosti projektu po dobu jeho udržitelnosti. Stejně tak je nutné dodržovat podmínky udržitelného zadávání a realizace výběrových řízení/veřejných zakázek v souladu s pravidly každého dotačního programu.

Na druhou stranu nepřináší dotační tituly v oblasti ESG pouze povinnosti, jelikož Programové období 2021-2027 je ve velké míře zaměřeno na podporu environmentální udržitelnosti a společenské odpovědnosti. To může podnikům pomoci při zavádění jejich „ESG aktivit“, tedy aktivit v oblasti životního prostředí (E), sociální oblasti (S) a oblasti řízení organizace (G).

Jako příklad můžeme uvést dotace v environmentální oblasti, které poskytuje Státní fond životního prostředí nebo Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). V sociální oblasti poskytuje dotace na vzdělávání zaměstnanců Operační program Zaměstnanost. Využít lze také dotace na spolupráci škol a firem z OP TAK, nebo dotační titul Poradenství (také z OP TAK), který je určený pro získání nových certifikátů potřebných pro podnikání nebo na zpracování hodnocení vodního hospodářství průmyslových podniků. Program je zacílený nejen na oblast environmentální (vodní hospodářství), ale i na oblasti řízení a strategie podniků.

Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Hledáte dotaci pro svůj projekt? Zajímá vás zpracování evaluací nebo chcete implementovat principy ESG do organizace? Jsme tu pro vás, rádi pomůžeme.

Máte dotaz?