Ze světa evaluací: 3. díl

19. 9. 2023
Evaluace

Je tu třetí díl minisérie "Ze světa evaluací", který se snaží odhadnout, jaká je budoucnost evaluací v ČR.

Číst více
Třídílná minisérie "Ze světa evaluací": 3. díl

Třetí díl minisérie "Ze světa evaluací" se snaží odhadnout, jaká je budoucnost evaluací v ČR. Evaluace jsou důležitým nástrojem pro měření úspěšnosti a zvyšování efektivity projektů a programů. Bez systematického sběru a vyhodnocování dat je obtížné rozhodovat, zda má projekt či program pozitivní socio-ekonomické efekty a dává smysl do něj investovat zdroje, především tedy peníze a čas. Právě proto jsme tuto minisérii připravili.

Nečetli jste první díl či druhý díl naší minisérie? Přečtěte si!

Evaluace a budoucnost: Co nás čeká?

Evaluace nabízejí detailní vhled do implementace, chování a výsledků operačních programů, jejich vybraných témat, politik a koncepcí. Domníváme se, že jelikož Česko v rámci operačních programů nového období 2028-2034 nezíská podstatně více financování z EU než ve stávajícím období 2021-2027, poroste význam evaluací národní povahy.

Máme za to, že v ČR se bude v budoucnu klást důraz především na to, aby byly vytvářeny a hodnoceny národní politiky transparentně a s využitím evaluací. Evaluace by se měly stát "lakmusovým papírkem" průkazu efektivity, relevance a ospravedlnění veřejné intervence. Není důvod neaplikovat principy nezávislé evaluace i na národní úrovni a replikovat tak evropskou zkušenost v rámci celé evaluační komunity zadavatelů a zpracovatelů.

Novou příležitost pro evaluace nabízí oblast nefinančního reportingu, který se začíná v Česku zavádět a který využívá některé principy a postupy nezávislé evaluační práce. Díky tomu lze očekávat vznik úplně nového typu a trhu konzultační služby.

Hlavní výzvy do budoucna:

  • Odlišení (tedy nezaměňování) evaluace a auditu!
  • Změna vnímání evaluace. Evaluace není kritika práce zadavatele!
  • Důraz na datech (důkazech) založených evaluacích!
  • Nezávislý evaluátor nesmí být za svá zjištění trestán!
  • Vysokoškolské vzdělávání evaluátorů jako samostatné profese např. na školách ekonomického a socio-geografického směru, případně v rámci úplně nového typu studia, kombinujícího prvky veřejné správy, prostorového plánování a podnikové ekonomiky
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Hledáte dotaci pro svůj projekt? Zajímá vás zpracování evaluací nebo chcete implementovat principy ESG do organizace? Jsme tu pro vás, rádi pomůžeme.

Máte dotaz?