Ze světa evaluací: 2. díl

9. 8. 2023
Evaluace

Je tu druhý díl minisérie "Ze světa evaluací", který se dotýká toho, jak dosud probíhají evaluace v Česku.

Číst více
Třídílná minisérie za "Ze světa evaluací": 2. díl

Druhý díl minisérie "Ze světa evaluací" se dotýká toho, jak dosud probíhají evaluace v Česku. Evaluace jsou důležitým nástrojem pro měření úspěšnosti a zvyšování efektivity projektů a programů. Bez systematického sběru a vyhodnocování dat je obtížné rozhodovat, zda má projekt či program pozitivní socio-ekonomické efekty a dává smysl do něj investovat zdroje, především tedy peníze a čas. Právě proto jsme tuto minisérii připravili.

Nečetli jste první díl naší minisérie? Přečtěte si!

Jak probíhají evaluace v Česku?

V ČR je povinností hodnotit programy EU podle předem schváleného tzv. evaluačního plánu. Cílem hodnocení by mělo být zvýšení relevance a účinnosti podpory a zajištění jejího souladu s politikou soudržnosti EU a členských zemí.

Hodnocení by mělo být nezávislé na řídících orgánech programu. To je v českém kontextu v zásadě dodržovaný princip, i když některé řídící orgány realizují tzv. interní evaluaci, což není vyloučené. Největším zadavatelem evaluací v ČR je zatím veřejný sektor. Pravdou je, že většina hodnocení se pořizuje z hlediska evropských požadavků a menšina z důvodu skutečného národního zájmu. Věříme, že v blízké budoucnosti se principy evaluace přenesou i na národní programy a politiky a bude k tomu uzákoněna patřičná legislativa.

V současnosti mnoho koncepcí, politik a programů na národní úrovni hodnoceno není, často jde jen o deskripci toho, jak byly naplněny očekávané výstupy programu/projektů. Tím dochází k tomu, že pokrok v řešené oblasti programu je připisován pouze dotačním mechanismům, přestože ke zlepšení a s tím spojenému pokroku mohlo dojít spontánně či z jiných, v zásadě nezamýšlených důvodů.

Jak je velký trh v Česku a kdo nechává evaluace zpracovávat?

  • V českém veřejném sektoru jsou různí zadavatelé, kteří potřebují hodnotit své programy a projekty. Tito zadavatelé jsou tzv. řídícími orgány jednotlivých operačních programů a působí na jednotlivých ministerstvech jako do značné míry nezávislé útvary.
  • Některá ministerstva jako např. Ministerstvo školství a tělovýchovy nebo Ministerstvo práce a sociálních věcí hodnotí často a více menších, spíše tematicky zaměřených evaluací, zatímco např. Ministerstvo životního prostředí nebo Ministerstvo dopravy hodnotí co do finančního objemu velké programy s menší frekvencí.
  • Velkými a významnými zadavateli jsou Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo zemědělství, které zadávají hodnocení velmi často, a přitom hodnotí poměrně rozsáhlé programy (IROP na MMR, Dohoda o partnerství na MMR, OPPIK na MPO a PRV na MZe). Zmíněné programy jsou obvykle celonárodní povahy. Na MMR zároveň působí Národní orgán pro koordinaci (NOK), který je jednak zadavatelem evaluace Dohody o partnerství (DoP) a jednak plní roli metodického garanta za oblast evaluací.
  • Velikost trhu s hodnocením na všech úrovních v ČR byla v roce 2017 odhadnuta na 400 mil. Kč ročně, kdy bylo provedeno asi 160 větších hodnocení.
  • Vzhledem k poklesu řešitelských kapacit v evaluacích a celkově problematickému covidovému a post-covidovému období (2020-2022) odhadujeme, že velikost evaluačního trhu mohla od posledního veřejně publikovaného odhadu také poklesnout.
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás!
Kontakt

Kontaktujte nás

Hledáte dotaci pro svůj projekt? Zajímá vás zpracování evaluací nebo chcete implementovat principy ESG do organizace? Jsme tu pro vás, rádi pomůžeme.

Máte dotaz?