Ze světa evaluací: 1. díl

30. 5. 2023
Evaluace

Připravili jsme pro vás třídílnou minisérii "Ze světa evaluací". V prvním díle se podíváme na to, co vlastně pojem evaluace znamená, jaké jsou hlavní cíle evaluací, a kdy se začaly systematicky rozvíjet.

Číst více
Třídílná minisérie za "Ze světa evaluací": 1. díl

Na co se můžete těšit?

V prvním díle se podíváme na to, co vlastně pojem evaluace znamená, jaké jsou hlavní cíle evaluací, a kdy se začaly systematicky rozvíjet. Ve druhém díle se budeme věnovat tomu, jakým způsobem probíhají evaluace v Česku, a ve třetím díle se budeme zabývat budoucností evaluací.

Evaluace (z fr. évaluer, vyhodnotit) jsou důležitým nástrojem pro měření úspěšnosti a efektivity projektů a programů. Bez systematického sběru a vyhodnocování dat je obtížné rozhodovat, zda má projekt či program pozitivní dopad a stojí za to do něj investovat peníze a čas. A i právě proto jsme tuto minisérii připravili.

Co si představit pod pojmem evaluace?

Evaluace není audit. Evaluacemi rozumíme výzkum, jehož cílem je posoudit kvalitu a přínos procesu či výsledků a dopadů projektu či programu. Je založen na systematickém sběru a vyhodnocování informací, abychom zjistili, zda daný projekt nebo program funguje dobře a má pozitivní dopad.

Závěry a výsledky evaluace pak slouží jako důležitý podklad pro rozhodování o tom, zda projekt nebo program bude pokračovat, nebo zda se mají připravit upravené či úplně nové projekty nebo programy.

Evaluace se provádí systematicky sbíráním dat a hodnocením jejich kvality a vztahu k probíhajícím socio-ekonomickým dějům, které jsou intervencí ovlivněny. To je podobné výzkumu, který se provádí v sociálních vědách. Velmi stručně řečeno, evaluace slouží k tomu, aby se dalo zjistit, nakolik jsou projekt, program nebo politika užitečné a stojí za to investovat do nich veřejné zdroje. Proto se často říká, že evaluace ospravedlňuje veřejnou intervenci.

Kdy a proč se evaluace rozvinuly?

  • K praktickým aplikacím a do reálných politik se evaluace dostaly až poměrně nedávno.
  • K rozvoji začalo docházet v 60. letech minulého století v souvislosti se snižováním míry chudoby v USA, ale také s mezinárodní pomocí v rozvojových zemích. Právě evaluace ukázaly, že pomoc v rozvojových zemích v té době nesměřovala ke skutečně potřebným!
  • Jednou z institucí, která se dlouhodobě věnuje systematickému výzkumu evaluací na špičkové úrovni je Světová Banka.
  • V Evropě roste význam evaluací v posledních dvaceti letech, především kvůli požadavkům velkých donorů, zejména v oblasti strukturální a kohezní politiky na zvyšování efektivity veřejných intervencí.

Slovo evaluace v českém kontextu

  • V Česku se slovem "evaluace" obvykle myslí hodnocení veřejných projektů a programů, které využívají peníze z veřejných financí.
  • Cílem evaluací je prokázat, zda jsou výdaje na veřejné projekty a programy rovnocenný s příjmy nebo socioekonomickými výhodami, které tyto projekty a programy přinášejí. Někdy (čím dál častěji) se také vede pokročilejší úvaha, nakolik lze pozorovaný pokrok přiřadit působení právě toho či onoho operačního programu.
  • Díky evaluacím se může ověřit, zda jsou veřejné výdaje oprávněné a zda byly účinné, což přispívá k lepší kvalitě veřejné intervence.
Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Hledáte dotaci pro svůj projekt? Zajímá vás zpracování evaluací nebo chcete implementovat principy ESG do organizace? Jsme tu pro vás, rádi pomůžeme.

Máte dotaz?