Vaše první dotace: Jak začít?

5. 6. 2024
Dotace

Dotace jsou skvělým způsobem, jak podpořit projekty, které mají pozitivní dopad na společnost. Takže na otázku "co je to dotace?", existuje jednoduchá odpověď a ta je, že dotace je finanční příspěvek poskytnutý na tyto prospěšné aktivity.…

Číst více
Získejte s naší pomocí finanční podporu pro váš investiční záměr.

Dotace jsou skvělým způsobem, jak podpořit projekty, které mají pozitivní dopad na společnost. Takže na otázku "co je to dotace?", existuje jednoduchá odpověď a ta je, že dotace je finanční příspěvek poskytnutý na tyto prospěšné aktivity. Význam dotací je pro řadu subjektů opravdu veliký a pro některé je získání dotační podpory klíčové i k zajištění základního fungování.  

Možná si říkáte, že jako začínající firma nemáte šanci získat dotační podporu. Opak je ale pravdou. I pro vás je připravena řada zajímavých dotačních příležitostí financování projektů.  

A na co lze získat dotace?

Možnosti jsou široké, od umění a kultury až po vědu a životní ed prostředí. Dotační programy pomáhají rozvoji a prosperitě v mnoha oblastech a mají zpravidla vymezeno, kdo může o dotaci žádat. Často je kladen požadavek na historii podniku. Většina dotací pro podnikatele požaduje, aby žádající podnik nebo OSVČ měli historii alespoň 2 roky. Existují však i dotační programy, které mohou využít i začínající podniky. Mezi ně patří především programy, které vypisuje Technologická agentura České republiky (TREND, THÉTA, Doprava 2030, SIGMA), ale také např. dotace na fotovoltaiku nebo některé dotace na kreativní vouchery. Jste-li jednotlivec, existuje i finanční podpora pro OSVČ, která se týká například možnosti vzdělávání.  

U některých dotačních programů se místo stáří firmy posuzuje to, zda již firma v minulosti čerpala dotace. Program TREND tak používá označení „Nováčci“ pro subjekty, které v posledních 5 letech nezískaly dotace ve výši 1 mil. Kč na výzkumné záměry.  

Nejste začínající firma, ale nemáte zkušenosti? 

Další otázkou je, jak na dotace, pokud vaše firma již nějakou dobu existuje, ale s dotacemi zatím žádnou zkušenost nemá. Zde se otevírá široká nabídka dotačních programů, které jsou určeny pro různé účely. Programy se však liší také svou složitostí a administrativní náročností. Lze tedy doporučit zaměřit se v první fázi na relativně jednodušší programy jako např. Inovační vouchery, fotovoltaika a elektromobilita. Složitější programy, mezi které patří např. Aplikace, Inovace nebo Technologie 4.0, se vám budou lépe připravovat, když budete mít nějaké předchozí zkušenosti a proces žádosti o dotaci už jednou podstoupíte. Předchozí realizované projekty vám v těchto složitějších programech mohou pomoci i při hodnocení projektu. 

Jste malý nebo velký podnik? Snadné určení velikosti podniku  

Některé dotace jsou určeny pro malé podniky, jiné zase například pro střední podniky a někdy se setkáte třeba i s označením mid caps podniky (vysvětlení je níže). Velikost podniku je důležitou informací, která určuje, zda vaše firma o danou dotaci vůbec může žádat. Význam tohoto pojmu a co je třeba dodržet vám proto přiblížíme. 

Základními kritérii pro posouzení velikosti podniku jsou počet zaměstnanců, velikost ročního obratu a/nebo bilanční suma roční rozvahy (velikost aktiv).  

Celkem rozlišujeme 4 kategorie velikosti podniku:  

Kategorie podniku 

Význam 

Mikropodnik 

Podnik, který zaměstnává méně než 10 zaměstnanců a jehož roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřekračuje 2 mil. EUR. 

Malý podnik 

Jedná se o podniky, které zaměstnávají méně než 50 zaměstnanců a jejichž roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 mil. EUR. 

Střední podnik 

Střední podniky zaměstnávají méně než 250 zaměstnanců a jejich roční obrat nepřesahuje 50 mil. EUR nebo jejich bilanční suma roční rozvahy nepřekračuje 43 mil. EUR. 

Velký podnik 

Pokud pro podnik neplatí ani jedna z výše uvedených podmínek, patří mezi velké podniky. 

 

U velkých podniků se navíc můžete setkat s pojmy small mid-caps a mid caps. Small mid caps neboli „malé společnosti se střední kapitalizací“ jsou subjekty, které mají nejvýše 499 zaměstnanců a nejsou malými ani středními podniky. Mid caps, „společnosti se střední tržní kapitalizací“, mají nejvýše 3 000 zaměstnanců a nejsou malými a středními podniky ani malými společnostmi se střední tržní kapitalizací.  

Výše uvedené údaje se ale neudávají pouze za podnik, který o dotaci žádá, ale i za jeho propojené či partnerské podniky, pokud takové existují. Jedná se o podniky s majetkovou vazbou od podílu 25 % a výše. Partnerským podnikem je podnik, jehož podíl vazby je 25–50 % a údaje za tento podnik se přičítají příslušným procentem k údajům žadatele. Pokud je vazba nad 50 %, jedná se o propojený podnik a údaje se přičítají v plné výši. Do majetkových vazeb se započítávají také ty přes rodinné příslušníky a společně jednající osoby. 

K určení počtu zaměstnanců se používá průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců. 

U většiny žádostí o dotaci se vyplňuje čestné prohlášení k velikosti podniku, ve kterém se uvádějí výše zmíněné údaje za poslední dvě uzavřená účetní období.  

Pro ověření velikosti podniku ze strany poskytovatele dotace je nutné za žadatele zajistit v dostatečném předstihu zveřejnění dokumentů (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a další) ve Sbírce listin. Nedoložení může být důvodem pro zamítnutí žádosti.  

Nevíte si s určením velikosti vašeho podniku rady? Neváhejte se obrátit na nás! 

Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Hledáte dotaci pro svůj projekt? Zajímá vás zpracování evaluací nebo chcete implementovat principy ESG do organizace? Jsme tu pro vás, rádi pomůžeme.

Máte dotaz?