1. Společnost Naviga Advisory and Evaluation s.r.o., se sídlem Křižíkova 70b, 612 00 Brno – Královo Pole, IČ 25342282, vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 83197 jako správce osobních údajů podle čl. 26 Nařízení, zpracovává v případě vaší poptávky služeb a udělení souhlasu prostřednictvím webových stránek ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

  • jméno a příjmení,
  • emailovou adresu,
  • text zprávy,
  • telefon.

 

2. Jméno, příjmení, emailovou adresu a telefon je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz. Takové zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. b) Nařízení. Tyto osobní údaje budou společností Naviga Advisory and Evaluation s.r.o. zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi vámi a Naviga Advisory and Evaluation s.r.o., nejdéle 1 rok od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.


3. Jméno, příjmení a emailová adresa bude zpracována také za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení (newsletterů), a to po dobu 3 let od udělení souhlasu, pokud tuto dobu neprodloužíte.


4. Zpracování vašich osobních údajů je prováděno přímo námi, osobní údaje však pro nás mohou zpracovávat i tito zpracovatelé nebo třetí strany:

  • Ecomail.cz,
  • Mailchimp.com.

 

5. Vezměte prosíme na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, případné žádat kopii těchto osobních údajů. Jsme vám k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností. Na společnost Naviga Advisory and Evaluation s.r.o. je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS: gg4amx8, emailem na adrese info@navigae.cz, nebo poštou na adrese Naviga Advisory and Evaluation s.r.o. Pujmanové 1753/10a, 140 00 Praha 4 - Nusle. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na správce osobních údajů obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. V případě, že k poskytnutí vašich osobních údajů byl požadován váš výslovný souhlas, máte právo váš souhlas kdykoli písemně a bez postihu odvolat.

Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás
Máte dotaz?