60 mld. Kč pro velké firmy na dekarbonizaci výroby

23. 11. 2023
Dotace

Nové finance na ekologizaci velkých průmyslových podniků. Přinášíme vám přehled nejdůležitější novinek.

Číst více
60 mld. Kč pro velké firmy na dekarbonizaci výroby z Modernizačního fondu

Nedávno jsme vás informovali, že Česko získalo nové finanční prostředky do Národního plánu obnovy. Nejedná se ale o jediný program, ve kterém došlo v tomto ohledu k úpravám. Evropská komise totiž Česku aktuálně schválila také program na dekarbonizaci ve výši 60 mld. Kč. Situaci velice pozitivně zhodnotil Martin Kalous, náš dotační expert: „Jedná se o úspěch poukazující na vyjednávací schopnosti Česka na evropské úrovni a rovněž na zájem o řešení ekologické zátěže u firem v režimu ETS, které standardně produkují nejvíce emisí.“

Program se zaměřuje zejména na ekologizaci velkých průmyslových podniků a bude otevřený do roku 2025. Díky jeho realizaci by mělo dojít k dekarbonizaci procesů těchto podniků, snížení jejich nároků na energii a urychlení jejich přechodu na bezemisní zdroje. Cílem programu je tedy naplnit český národní plán v oblasti energetiky a klimatu, ale také strategické cíle EU, které vyplývají ze Zelené dohody pro Evropu. Program by měl zároveň přispět ke snížení závislosti na dovážených fosilních palivech. „Navýšením finančních prostředků se otevírají dveře k financování projektů velkých firem, což zajistí minimálně třetinovou úhradu investic spojených s úspornými opatřeními v oblasti energetiky, jejichž cílem je snížení spotřeby primární energie z neobnovitelných zdrojů a snížení emisí CO2 ve výrobním nebo zpracovatelském procesu. Očekává se, že příjem žádostí v tomto programu bude zahájen v 1Q/2024,“ doplnil Martin Kalous.

V rámci jakého programu budou prostředky rozdělovány?

Jelikož se jedná o program spadající pod Modernizační fond, jeho administraci bude mít na starosti Státní fond životního prostředí ČR. Program bude součástí již otevřeného programu ENERG ETS zaměřeného na snížení produkce skleníkových plynů v průmyslové výrobě a zvýšení energetické účinnosti pro zařízení zařazená v EU ETS (Evropský systém pro obchodování s emisemi).

Finanční podpora z programu ENERG ETS cílí na projekty věnující se snížení konečné spotřeby energie a snížení emisí CO2 ve výrobním nebo zpracovatelském procesu. Stanovených cílům by se mělo dosáhnout skrze realizaci například těchto aktivit:

  • Modernizace (rekonstrukce nebo náhrady) zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu, vedoucí ke zvýšení její účinnosti
  • Modernizace (rekonstrukce nebo náhrady), či změny konfigurace výrobních nebo zpracovatelských zařízení
  • Realizace systémů využívajících odpadní teplo
  • Realizace vodíkových aplikací
  • Zavedení inovativních prvků řízení efektivního nakládání s energií (např. instalace systémů měření a regulace)
  • Zavádění nástrojů k optimalizaci provozu na základě monitoringu hodnocení spotřeby energie

Pro koho je podpora určena?

Podpora je určena především energeticky náročným odvětvím, například tedy rafinérie, společnosti působící v oblasti výroby kovů, stavebních materiálů a chemických látek. Podniky, které budou čerpat dotační podporu musí snížit množství produkovaných skleníkových plynů alespoň o 40 % nebo spotřebu energie alespoň o 20 %.

Aktuálně bude možné poskytnout podporu pouze projektům předloženým do stávajících výzev vyhlášených v rámci programu ENERG ETS. V plánu je ale i vyhlášení nové výzvy na počátku roku 2024, v rámci které budou moci o dotaci žádat i podniky, které žádný projekt do stávajících výzev programu ENERG ETS nepředkládaly.

Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás!
Kontakt

Kontaktujte nás

Hledáte dotaci pro svůj projekt? Zajímá vás zpracování evaluací nebo chcete implementovat principy ESG do organizace? Jsme tu pro vás, rádi pomůžeme.

Máte dotaz?