Česko získá přes 50 mld. Kč navíc do Národního plánu obnovy

14. 11. 2023
Dotace

Koncem října Vláda a Evropská komise schválily aktualizovaný Národní plán obnovy (NPO). Co vás čeká?

Číst více
Přes 50 mld. Kč navíc pro Česko z Národního plánu obnovy

Významnou část bude nově tvořit půjčka z Nástroje pro oživení a odolnost a oproti původní alokaci 179 mld. Kč dojde ke zvýšení o dalších 50 mld. Kč. Aktualizace cílí zejména na rozvoj v oblasti celkové energetické transformace, Plán ale bude řešit i priority současné vlády, mezi které se řadí například řešení dostupnosti bydlení a digitalizace státní správy.

Novinky v NPO ve zkratce

  • Změny Plánu a přenastavení některých projektů, které usnadní jejich realizaci a čerpání
  • Navýšení grantové části o cca 15,3 mld. Kč, které Česko obdrželo navíc
  • Navýšení grantové části o cca 17,4 mld. Kč na posílení energetické bezpečnosti REPowerEU
  • Rozšíření o úvěrovou část ve výši cca 19,4 mld. Kč

Posílení energetické bezpečnosti: Dekarbonizace, elektrizace železnic i vodíková strategie

Nově budou vyhrazeny finanční prostředky na posílení energetické bezpečnosti Česka a na pomoc s její energetickou transformací, urychlením dekarbonizace a snížením nákladů na energie pro domácnosti a firmy. Díky změnám budou nyní alokovány miliardy korun na energetické úspory, využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE) a posílení distribuční sítě. Energetickou transformaci podpoří i celá řada reforem. Příkladem může být novelizace energetického zákona, díky které by mělo být možné sdílet energie a komunitní energetiku, vytvořit Elektroenergetické datové centru, či urychlit povolovací procesy pro instalaci nových zdrojů OZE. A aby toho nebylo málo, významné investice budou směřovat také do elektrizace železnic. Tyto investice budou doprovázeny souvisejícími reformami železničního sektoru a dekarbonizace dopravy (strategie čisté mobility a vodíková strategie).

Půjčka z Nástroje pro oživení a odolnost: Pro transformaci společnosti a ekonomiky

Půjčka z nástroje pro oživení a odolnost představuje příležitost investovat do oblastí, které jsou nezbytné pro transformaci společnosti a ekonomiky. Konkrétně jde o energetiku a bydlení. Jedná se o investice, které by musely být uskutečněné za každé situace a díky této půjčce na ně Česko získá finanční prostředky s nižším úrokem. Důležitou přidanou hodnotou půjčky je možnost desetiletého odkladu splátek jistiny. Velká část investic financovaných z půjčky je koncipována jako finanční nástroje: půjčky, záruky, koinvestiční fondy apod. Jedná se tedy o návratnou podporu, kde se výnosy z investic vrací zpět a mohou být použity buď na další investice nebo na splácení půjčky zpět do rozpočtu EU.

Ještě něco navíc: Dostupné bydlení, sdílení elektřiny a posílení kyberbezpečnosti

Národní plán obnovy nově obsahuje systémovou reformu v oblasti bydlení, ta by měla vyřešit současnou kritickou situaci s nedostupností bydlení v mnoha regionech. Nový zákon o podpoře v bydlení poskytne obcím soubor nástrojů, které by následně měly pomoci samotným obyvatelům nacházejícím se v nepříznivé situaci. Součástí by měl být i rozvoj obecního bytového fondu a v obcích s rozšířenou působností vzniknou kontaktní místa, která budou s řešením pomáhat.

Zásadní revoluci v oblasti energetiky by měly přinést reformy umožňující sdílení elektřiny mezi různými odběrnými místy a v rámci energetických společenství. Budete tak moci využívat přebytky ve výrobě elektřiny (ze solárních panelů na chalupě atp.) a díky tomu si snižovat celkové náklady na energie. Těžit budete moci také z investic, které budou směřovat do kybernetické bezpečnosti, ale i do rozvoje informační systémů a digitálních služeb v sociální oblasti.

Co nás ještě letos čeká?

Do konce roku 2023 by měla být podepsána dohoda mezi Českem a Evropskou komisí o financování a o půjčce. Dodatečné prostředky finanční podpory z RRF budou poté smluvně zazávazkované.

Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Hledáte dotaci pro svůj projekt? Zajímá vás zpracování evaluací nebo chcete implementovat principy ESG do organizace? Jsme tu pro vás, rádi pomůžeme.

Máte dotaz?