Úspěšný projekt: Vytvoření centra regenerativní medicíny

25. 9. 2023
Dotace

Ústav experimentální medicíny AV ČR díky dotaci přes 457 mil. Kč vytvoří a bude dále rozvíjet excelentní výzkumné centrum, ve kterém bude provádět výzkumné a vývojové aktivity v oblasti léčebných metod regenerativní medicíny.

Číst více
Úspěšný projekt: Vytvoření centra regenerativní medicíny

Ústav experimentální medicíny AV ČR je uznávaným centrem v oblasti biomedicínského výzkumu s 11 samostatnými vědeckými odděleními. Jeho aktivity výrazně přispívají k efektivní diagnostice a léčbě v Česku. Cílem ústavu je své výzkumné aktivity dále rozvíjet a posunout na vyšší úroveň. Ke splnění cíle výrazným způsobem pomohlo získání dotace na vytvoření a rozvoj excelentního výzkumného centra. Na projektu se ale budou podílet i další ústavy a instituce. Hlavní náplní projektu budou výzkumné a vývojové aktivity v oblasti léčebných metod regenerativní medicíny. Ty totiž mají potenciál v delším časovém horizontu vytvářet aplikovatelné výsledky výzkumu a vývoje. Zároveň přispějí k rozvoji konkurenceschopnosti Česka v daném oboru. Aktivity projektu se zaměřují na obnovu poškozených tkání, které dosud není možné léčit, nebo je jejich regenerační schopnost omezená.

  • Období realizace: říjen 2023–červen 2028
  • S čím jsme pomáhali: Příprava projektové žádosti, studie proveditelnosti, rozpočtu, finančního plánu a dalších příloh k projektové žádosti
  • Z čeho bylo financováno: Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR)
  • Způsobilé výdaje: 481,2 mil. Kč
  • Výše dotace: 457,2 mil. Kč

Čeho chce ústav díky dotaci dosáhnout?

Ústav experimentální medicíny AV ČR chce vyvinout nové a efektivní možnosti léčby poranění centrální nervové soustavy, které jsou založené na principech regenerativní medicíny. Cílem je přijít s novými a efektivními možnostmi léčby neurodegenerace pomocí unikátních chemických derivátů a nanomateriálů. Ústav vypracuje metodiky klíčové pro buněčnou a genovou terapii degenerativních onemocnění sítnice. Vyvine cévy malého průměru a cévní záplaty pomocí metod tkáňového inženýrství. Rozvine léčbu osteochondrálních defektů a materiály pro podporu hojení chronických ran na bázi přírodních a syntetických polymerů.

Co bude díky dotaci realizováno?

Projekt cílí na obnovu tkání, jejichž poškození dosud není možné léčit, nebo je jejich regenerační schopnost značně omezená. Jedná se především o poškození nervové tkáně mozku a míchy, včetně problému neurodegenerace a degenerace sítnice, dále o náhrady cév malého průměru, které na trhu dosud chybí, a v neposlední řadě i o aktivní hojení chronických ran a osteochondrálních defektů. Budou realizovány léčebné prostředky pro moderní terapie, a to přípravky pro genovou terapii, somatobuněčnou terapii a produkty tkáňového inženýrství.

Financujte obdobný investiční záměr s pomocí dotace. Ozvěte se nám. Poradíme vám, jaký dotační titul by bylo možné na váš projekt aktuálně využít. Při následné přípravě zajistíme, že bude vaše žádost obsahovat všechny přílohy a splní pravidla a podmínky dotačního titulu.

Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Hledáte dotaci pro svůj projekt? Zajímá vás zpracování evaluací nebo chcete implementovat principy ESG do organizace? Jsme tu pro vás, rádi pomůžeme.

Máte dotaz?