Webinář VI: Aktuální dotace pro podnikatele v 15 minutách

6. 6. 2023
Dotace

Pro firmy je na nadcházející měsíce připravena celá řada dotací na různorodé aktivity: na digitální transformaci, zavádění praktického vyučování ve firmách, účast na veletrzích i úsporná opatření. Zúčastněte se webináře a zjistěte více.

Číst více
Webinář VI: Aktuální dotace pro podnikatele v 15 minutách

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost nabízí stále pestrou nabídku dotačních příležitostí pro malé, střední i velké podniky. Jsou připraveny dotace na digitální transformaci, zavádění praktického vyučování ve firmách, účast na veletrzích i úsporná opatření. Přihlaste se na webinář, kde vás s nimi seznámíme. Již 20. 6. 2023.

O jakých dotačních příležitostech se dozvíte?

Seznámíme vás s výzvami, v rámci kterých již probíhá příjem žádostí:

 • OZE – Větrné elektrárny – dotace až 80 % na výstavbu větrných elektráren
 • Úspory energií – dotace až 65 % na projekty spojené s úsporou konečné spotřeby energie. Financujte zateplení objektu, výměnu oken a dveří, výměnu strojů a technologií, instalaci fotovoltaických a solárních panelů, modernizaci rozvodů elektřiny či plynu, zavádění efektivnějšího osvětlení, instalaci vegetačních střech a nákup tepelných čerpadel
 • Inovační vouchery – dotace až 75 % na nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb
 • Technologické platformy – dotace až 75 % na rozvoj činností technologických platforem
 • Poradenství – dotace 50 % na nákup poradenských služeb vedoucích k získání nových certifikátu potřebných pro podnikání a průmysl či zacílených na zpracování hodnocení vodního hospodářství průmyslových podniků
 • Spolupráce škol a firem – dotace až 70 % na zavedení praktického vyučování ve firmě. Podporu lze využít nejen na nákup strojů, nábytku, HW/SW a lektory

Ale i s výzvami teprve vyhlášenými a plánovanými na nadcházející měsíce:

 • Potenciál – dotace až 70 % na pořízení staveb a technologií, zařízení a jiného vybavení nezbytného pro zajištění aktivit výzkumného centra. Financovat lze i pořízení patentů, licencí, know-how a softwaru
 • Technologie MAS (CLLD) – dotace 50 % na projekty robotizace, digitalizace a automatizace
 • Virtuální podnik – dotace až 40 % na digitální transformaci, pořízení logistických technologií, zlepšení kybernetické bezpečnosti a mnohého dalšího. Využijte služby poradců a expertů v oboru počítačové bezpečnosti a účastněte školení
 • Marketing – dotace 50 % na účast na výstavách a veletrzích v zahraničí. Financujte pronájem plochy či stánku, dopravu a marketingové materiály
 • OZE – malé vodní elektrárny – dotace na stavbu a modernizaci malých vodních elektráren
 • OZE – vtláčení biometanu – dotace na transformaci stávajících výroben elektřiny z bioplynu na výrobny biometanu a na výstavbu nových výroben biometanu

 

Všechny tyto dotační výzvy se zaměřují na projekty realizované mimo území hl. města Prahy.

Zúčastněte se bezplatného webináře a zjistěte více a Vašich dotačních možnostech!

Kdy?

20. 6. 2023, 10:00, REGISTRACE NA WEBINÁŘ JIŽ SKONČILA, POKUD MÁTE VELKÝ ZÁJEM SE WEBINÁŘE ÚČASTNIT, NAPIŠTĚ NÁM PROSTŘEDNICTVÍM KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE A POKUSÍME SE VÁS JEŠTĚ NAJÍT MÍSTO.

Co se na webináři dozvíte?

 • Jaké výzvy jsou aktuálně otevřeny, vyhlášeny a plánovány
 • Jaké typy projektů mohou být podpořeny a mají šanci na úspěch
 • Podmínky dotačních výzev a způsobilé výdaje
 • Co Vám přinese spolupráce s naší společností
 • Co připravujeme na období letních prázdnin

 

O aktuálních dotacích bude hovořit dotační expert Petr Koc.

Chcete pomoci se získáním dotace?
Kontaktujte nás!
Kontakt

Kontaktujte nás

Hledáte dotaci pro svůj projekt? Zajímá vás zpracování evaluací nebo chcete implementovat principy ESG do organizace? Jsme tu pro vás, rádi pomůžeme.

Máte dotaz?